3

irat senedi

 1. 1.
  Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak...
  #315801 :)
 2. 2.
  taşınmazın değerini dolaşıma sokma işlevini de üslenmiş olan irat senedinde sorumluluk ipotekli borç senedi nden farklı olarak taşınmazın değeri ile sınırlıdır. bunun dışında borçlunun şahsi bir sorumluluğu bulunmaz.
  irat senedi eşyaya bağlı bir borç ilişkisi yaratır.
  (bkz: ipotek)
  (bkz: taşınmaz rehni)
  #2222633 :)

irat senedi ile alakalı başlıklar