19 nisan 2014, cumartesi
1359 başlık

intifa senetleri

 1. Şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen ve sermaye payını temsil etmeyen hisse senetleridir.
  #313459
 2. 11
  sahibine oy kullanma, iptal davası açma gibi idari haklar vermeyen, sadece mali haklar tanıyan senet çeşidi. 4'e ayrılırlar;
  intifa hisse senetleri, kurucu intifa senetleri, adi intifa senetleri ve katılma intifa senetleri.
  intifa senedi sahipleri AO'nun ortağı olamazlar, mali haklara sahip olmalarına rağmen zarara katılmazlar.
  #3285684
 3. 00
  bunlar yönetime katılma hakkı vermeyen hisse senedi türlerinden biridir. ayrıca bunlar emre ve hamiline yazılı olabilirler.
  #16562181
intifa senetleri ile alakalı başlıklar