bugün 522 başlık

intifa senetleri

 1. 0 0
  Şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen ve sermaye payını temsil etmeyen hisse senetleridir.
  #313459
 2. 1 1
  sahibine oy kullanma, iptal davası açma gibi idari haklar vermeyen, sadece mali haklar tanıyan senet çeşidi. 4'e ayrılırlar;
  intifa hisse senetleri, kurucu intifa senetleri, adi intifa senetleri ve katılma intifa senetleri.
  intifa senedi sahipleri AO'nun ortağı olamazlar, mali haklara sahip olmalarına rağmen zarara katılmazlar.
  #3285684
 3. 0 0
  bunlar yönetime katılma hakkı vermeyen hisse senedi türlerinden biridir. ayrıca bunlar emre ve hamiline yazılı olabilirler.
  #16562181
intifa senetleri ile alakalı başlıklar