imza sirküleri

entry 20 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  kişinin imzasının noter tarafından tasdiklenmesi ve o imzanın, o kişiye ait olduğunu gösterir belgedir.
  #136267 :)
 2. 2.
  şirket için atılan imza ve mühürlerin yetkili kılınması için noterden alınan evraktır.
  #209469 :)
 3. 3.
  şirket adına imza atma yetkisi olanları ve bu kişilerin imzalarını gösteren noter onaylı belge.
  #817729 :)
 4. 4.
  bir firmada imzaya yetkiliyi kişiyi ve imzasını gösteren noter tasdikli evrak
  #826112 :)
 5. 5.
  imza sirküsüne sahip kişilerin aynı imzayı atma zorunlulukları vardır. belgelerde imzalar arasında farklılık olmamalıdır.
  #2369374 :)
 6. 6.
  konsolosluklarda yürütülen vize işlemlerinde kesin surette istenen evrak.
  #3087271 :)
 7. 7.
  Şirket kuruluşundan sonra veya imza yetkisi vermek amacı ile alınan ortaklar kurulu (LTD.ler için) ya da Yönetim Kurulu Kararı (A.Ş.ler ve kooperatifler için) çıkarıldıktan sonra, kararın yada ana sözleşmenin ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmasını takiben hazırlanır. Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanan imza yetkisini gösterir noter tarafından tasdikli bir belgedir. imza beyannamesi ile karıştırılır. Görüldüğü üzere başlıkta ki bazı tanımlar imza sirküleri değil imza beyannamesinin tanımıdır.
  #3087288 :)
 8. 8.
  çoğulu imza sirkülerleridir.
  #3087355 :)
 9. 9.
  söylerken hep zorlandığım iki kelimedir. imza sikküleri gibi..
  #5792753 :)
 10. 10.
  Bir resmi daire veya ticari kuruluşlarda imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik sırasına göre içeren imza belgesidir.
  #6503058 :)
 11. 11.
  hiçbirzaman 3 imzayı aynı şekilde atamama mallığımı bana hatırlatan resmi evrak.
  #6503119 :)
 12. 12.
  yuvarlak birşey (bkz: circular).
  #13156055 :)
 13. 13.
  bunlar aslında 4 kardeşler en büyükleri imza sirküleri, sonra ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, en küçük de faaliyet belgesi.
  #14060406 :)
 14. 14.
  şirketlerin en bıktırıcı evraklarından sadece bir tanesidir.ota boka istenir durur efendim.
  #14060540 :)
 15. 15.
  ilkokul ve liselerde nöbetçi öğrencilerin ayakçı olarak kullanılmasını sağlayan şey.
  #14060546 :)
 16. 16.
  20 tl karşılığında noterden alınan bir dosya kağıdı. evet bildiğin dosya kağıdı 20 tl.
  #14060582 :)
 17. 17.
  halk arasında imza sirküsü diye de adlandırılır.
  #14060586 :)
 18. 18.
  Resmi evrak alimi, satimi ,degisimi gibi islemlerde gerekli olan, kisinin kendi imzasinin oldugunu beyan eden noter tasdikli evrak.
  #16987211 :)
 19. 19.
  şirketi ya da tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin temsil yetkisini ve imza tatbikini gösterir noter tasdikli belgedir. bu belgenin dayanağı şirketlerde yönetim kurulu kararı; diğer tüzel kişilerde ilgili karar organı, kamu tüzel kişilerinde ise kanundur.
  gerçek kişilerin imza tatbikini gösterir belge imza sirküleri değil imza beyannamesidir.
  #23744179 :)
 20. 20.
  imzanızın size ait olduğunu kanıtlayan resmi belgedir. muhtardan alırsan 5 lira atar geçersin, noterden yaptırmaya kalkarsan en az 100 liran gider. haa muhtarın onayladığı da, noterin onayladığı da geçerlidir. takdir senindir.
  #23744211 :)

imza sirküleri ile alakalı başlıklar