bugün 792 başlık

imza sirküleri

 1. 2 1
  kişinin imzasının noter tarafından tasdiklenmesi ve o imzanın, o kişiye ait olduğunu gösterir belgedir.
  #136267
 2. 2 1
  şirket için atılan imza ve mühürlerin yetkili kılınması için noterden alınan evraktır.
  #209469
 3. 2 1
  şirket adına imza atma yetkisi olanları ve bu kişilerin imzalarını gösteren noter onaylı belge.
  #817729
 4. 1 1
  bir firmada imzaya yetkiliyi kişiyi ve imzasını gösteren noter tasdikli evrak
  #826112
 5. 2 1
  imza sirküsüne sahip kişilerin aynı imzayı atma zorunlulukları vardır. belgelerde imzalar arasında farklılık olmamalıdır.
  #2369374
 6. 4 4
  konsolosluklarda yürütülen vize işlemlerinde kesin surette istenen evrak.
  #3087271
 7. 4 0
  Şirket kuruluşundan sonra veya imza yetkisi vermek amacı ile alınan ortaklar kurulu (LTD.ler için) ya da Yönetim Kurulu Kararı (A.Ş.ler ve kooperatifler için) çıkarıldıktan sonra, kararın yada ana sözleşmenin ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmasını takiben hazırlanır. Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanan imza yetkisini gösterir noter tarafından tasdikli bir belgedir. imza beyannamesi ile karıştırılır. Görüldüğü üzere başlıkta ki bazı tanımlar imza sirküleri değil imza beyannamesinin tanımıdır.
  #3087288
 8. 3 1
  çoğulu imza sirkülerleridir.
  #3087355
 9. 2 2
  söylerken hep zorlandığım iki kelimedir. imza sikküleri gibi..
  #5792753
 10. 1 1
  Bir resmi daire veya ticari kuruluşlarda imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik sırasına göre içeren imza belgesidir.
  #6503058
 11. 3 3
  hiçbirzaman 3 imzayı aynı şekilde atamama mallığımı bana hatırlatan resmi evrak.
  #6503119
 12. 0 0
  kredi başvurusunda istenen belge.
  #13156017
 13. 3 3
  yuvarlak birşey (bkz: circular).
  #13156055
 14. 1 1
  bunlar aslında 4 kardeşler en büyükleri imza sirküleri, sonra ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, en küçük de faaliyet belgesi.
  #14060406
 15. 1 -1
  şirketlerin en bıktırıcı evraklarından sadece bir tanesidir.ota boka istenir durur efendim.
  #14060540
 16. 0 0
  ilkokul ve liselerde nöbetçi öğrencilerin ayakçı olarak kullanılmasını sağlayan şey.
  #14060546
 17. 0 0
  20 tl karşılığında noterden alınan bir dosya kağıdı. evet bildiğin dosya kağıdı 20 tl.
  #14060582
 18. 0 0
  halk arasında imza sirküsü diye de adlandırılır.
  #14060586
 19. 0 0
  Resmi evrak alimi, satimi ,degisimi gibi islemlerde gerekli olan, kisinin kendi imzasinin oldugunu beyan eden noter tasdikli evrak.
  #16987211
 20. 0 0
  şirketi ya da tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin temsil yetkisini ve imza tatbikini gösterir noter tasdikli belgedir. bu belgenin dayanağı şirketlerde yönetim kurulu kararı; diğer tüzel kişilerde ilgili karar organı, kamu tüzel kişilerinde ise kanundur.
  gerçek kişilerin imza tatbikini gösterir belge imza sirküleri değil imza beyannamesidir.
  #23744179
 21. 0 0
  imzanızın size ait olduğunu kanıtlayan resmi belgedir. muhtardan alırsan 5 lira atar geçersin, noterden yaptırmaya kalkarsan en az 100 liran gider. haa muhtarın onayladığı da, noterin onayladığı da geçerlidir. takdir senindir.
  #23744211
imza sirküleri ile alakalı başlıklar