imza beyannamesi

  1. 1.
    Şirket Kuruluşunda veya şirket müdürlerine imza yetkisi verilmesi için karar tescili sırasında, imza yetkilisinin imzasının gösteren , noter tarafından hazırlanmış bir belgedir. Şahıs firmalarında veya şahsi gayri ticari diğer işlemler için sirküler hazrılanamayacağı için imza beyannamesi kullanılır.
    #3087370 :)

imza beyannamesi ile alakalı başlıklar