ilbilge

  1. 1.
    memleketin bilge kişisi anlamına gelen eski türkçe kelime. ayrıca göktürk kağanlarından birisinin karısının adı.
    #3221342 :)
  2. 2.
    bilge kağan'ın annesidir.
    #24616717 :)