iki dereceli secim sistemi

  1. 1.
    amerika birleşik devletleri'nde uygulanan seçim sistemidir.

    açıklaması şudur: seçmenler doğrudan bir kişiyi değil, seçilmesi istenen kişiyi seçecekleri yani bir anlamda delegeleri seçerler. o seçilmişlerin verdiği oylar sonucunda seçim nihayete erer.
    #4187396 :)