bugün 1038 başlık

hz muhammed in muslumanlik oncesi dini

 1. 11 1
  islami kaynaklarda fazla bahsi geçmediği için cevabı kesin bilinmeyen, birçok sofu inananın ise aklına bile gelmemiş bir sorudur.

  Islamın yalnız inanç ve ibadetleri değil, bu inanç ve ibadetlerde kullanılan sözcüklerin çoğunun da Sabiilik dininin temel dili olan Süryanca'dan, Aramca'dan geldiği, Allah, Rahman, Kur'an, Furkan, kitab, melek, insan, Adem, Havva, nebi, salat, alem gibi kelimelerin Süryani olduğu; hz. muhammed'e islamiyet'in 40 yaşındayken müjdelendiği hesaba katılarak kendisinin sabii inancından olduğuna hükmedilmektedir.
  #394267
 2. 4 2
  kendisinden önce gelen üç hak peygamber'in dinini değil de, hz. ibrahim'in dinini benimsemiş olması da ilginçtir.

  Enam suresi 76,77,78. ayetler: [ibrahim Peygamber yıldızı görür, yıldıza, "Tanrım" der; Ayı görür, Aya "Tanrım" der. Güneşi görür, Güneşe "Tanrım" der. Bu gökcisimlerinden Güneşi daha büyük ve daha parlak görünce, "işte Tanrım budur, bu daha büyüktür" diye konuşur. Ne var ki, "Tanrı" dedikleri batınca, onlara "Tanrı" demekten vazgeçer. ibrahim Peygamber önce yıldızdan, sonra Aydan en sonunda da Güneşten vazgeçer]
  #394284
 3. 2 2
  hanif oldugu dusunulur.
  #394285
 4. 2 2
  Tevhid dinidir.
  #394286
 5. 9 3
  islam kaynaklarında epey bir bahsinin geçtiği küçük bir araştırma ile görülebilecek kadar basit bir meseledir.

  bütün dinlerin ana kaynağı allah olduğu için ve kendisinden önce gelen üç semavi dinin * tahrif edilmesi sonucu allah'a olan inancını hz ibrahimin dininde aramıştır peygamber efendimiz (s.a.v).

  ayrıca bütün islam kaynakları ve doğal olarak peygamber efendimiz (s.a.v.) bütün peygamberlerin hak peygamber olduğunu ve sadece bu peygamberlerden sonra insanların bu dinleri tahrif ettiğini söylemektedir.

  yani işin özeti, çamur atmak için önce biraz araştırmanın gerekli olduğu mevzuudur.
  #394307
 6. 12 4
  ateistlerın şevkle yorum yazacakları ama hemen ardından ınananların onları mantık ve hak cercevesınde mat edeceklerı pek guzel bir baslık.
  #394318
 7. 10 4
  enam suresinde hz ibrahim ile ilgili ayeti kerimeler ise, tam manasıyla neden peygamberimizin (s.a.v.) tahrif edilmiş dinlere değil de hz ibrahimin dinine yönlendiğini çok iyi gözler önüne sermektedir. buyrun enam suresi 74 - 81 ayeti kerimeleri :

  74 Hani ibrahim babası Âzer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum" demişti.

  75 işte böylece ibrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun.

  76 Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. "işte Rabbim" dedi. Yıldız batınca da, "Ben öyle batanları sevmem" dedi.

  77 Ay'ı doğarken görünce de, "işte Rabbim" dedi. Ay da batınca, "Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum" dedi.

  78 Güneşi doğarken görünce de, "işte benim Rabbim! Bu daha büyük" dedi. O da batınca (kavmine dönüp), "Ey kavmim! Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım" dedi.

  79 "Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim."

  80 Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki: "Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam; ancak Rabbim'in bir şey dilemiş olması başka. Rabbim'in ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız"

  81 "Allah'ın, size, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyle ise iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin."
  #394319
 8. 1 1
  tarihin ışık tuttuğu üzere haniflik tir..
  zaten kureyş kabilesinde herkes ve daha sonra müslümanlığa geçenler müslümanlık öncesinde haniftirler...
  #394327
 9. 2 -1
  (bkz: ahirette kica girmesi olasi basliklar)
  #394328
 10. 2 2
  bir ara kilitlenmiş olan başlık.* *
  #502125
 11. 1 1
  Hanif.
  #564865
 12. 4 -2
  herhangi birşeye inanmamıştır. allah ın mükemmel ve en son din i olan müslümanlığı dünya ya bütün insanlığa getirmiş allah ın resul u yüce insan.
  #625731
 13. 4 0
  kuran'da bahsedildiğine göre 20'nin üzerinde ismi net olarak verilen, bunun yanında ilk insanın yaratılışından itibaren ise 120.000 den fazla peygamber milyarlarla ifade edilen dünya yaşı boyunca insanlara gönderilmiştir. tüm peygamberler esasındatevhid dini olarak anılan ve tek yaratıcı, onun elçisi ve elçinin ümmeti olarak kısaca özetlenebilecek dini yaymak için gelmişlerdir. bu dinler bazen o denli çabuk tahrifata uğratılmıştır ki tarihte baba ve oğul peygamber sıfatı kullanan insanlar vardır. son olarak hz.muhammed bu bahsettiğimiz tevhid inancını tamamlamak ve allah'ın son çağrısını yapmak üzere yeryüzündeki insanlara kendi yakın çevresinden başlayarak bu vahiyleri iletmeye çalışmıştır. inanmanın ve inanmayanın birbiriyle mücade ettiği bir dünyada şeytan'ın bile allah tarafından yaratıldığı düşünüldüğünde insanlara kısa hayat sınavı sonrasında sonsuz bir mutluluk veya sonsuz bir azap vaat edilmiştir. *ve * *

  bu vaatler neticesinde insana tercih edebileceği yolu ve bu yolun sonunda olası azap ve rahmeti tam olarak yorumlayabilsin, yani kişi ölümünden sonra kendisinden hayatı ile ilgili sorular sorulduğunda ben bilmiyorum diyemesin diye akıl ve yorumlama kaabiliyeti de verilmiştir. yollar çizilmiş direksiyonu nereye kıracağı kişinin kendisine bırakılmıştır.

  netice itibariyle kur'an bu verilen akıl ile yorumlandığında son hak din olarak yerini dinler ve inançlar sahnesinde almıştır. bu dinin günün birinde tahrif edilmesi ihteğine karşı allah kuran'da çağlar öncesinden bugüne ve yarına açık mesajını da iletmiştir.

  "bu dinin koruyucusu ve kıyamet gününe kadar savunucusu benim" demiştir.

  bu mesaj bile aslında yorumlandığında boş değildir. gaybı bilen elbette onu yaratan olacaktır. ancak bu dine saldırılar olacağını da bizzat belirtmiştir. örnek vermek gerekirse bu dine saldıranlar yeterince din bilgisine bir nedenle bir şekilde sahip olamamış insanlara, zihinsel travmalar geçirtmek için:

  - hz. muhammed islam'ı getirdi, kabul, peki daha önce hangi dine inanıyordu?
  - kuran sonradan kitap haline getirildi, aradaki 30-40 yıllık dönemde unutulan veya eklenen şeyler olmamış mıdır? bunu nasıl bilebiliriz?
  -islam 4 kadınla evlenmeyi salık vermiş, senin 4 tane annen olsa hoş olur muydu?
  -hz.muhammed 60 yaşındayken 6 veya 9 yaşındaki kızla evlenmiş, bu ahlaksızlık hatta sübyancılık değil midir?
  - hz.muhammed islam'ın peygamberi ama bu mezhepler nereden çıktı? islam'a bunlar ekleme yapmamış mıdır?
  .

  gibi sorular sorarlar.
  hatta ısrarla sol frame e bazılarınca getirilmeye çalışılan web sitelerinde (http://www.islamiyetgerce......gibi ) aşağıdaki başlıklar da göze çarpmaktadır.

  Firavun II.Ramses mi?
  Kaptan Cousteau ve Astronot Neil Armstrong hakkındaki gerçekdışı iddialar
  Fetva soruları (Islamiyet hayatımızı nasıl
  kısıtlıyor?)
  Yeni Fetvalar
  Tatlısu müslümanları
  Kuran'ın Tanrısı insan iradesini tanımıyor
  Insan "ne"den yaratıldı? Yaratılış efsaneleri
  Evrim Teorisi'nde yeni bulgular
  Evren'in genişlemesi ve yaratılış rivayeti
  Tufan efsaneleri
  Marifetname (Islam'da seks öğütleri)
  islamiyet'in temelindeki yalanlar
  Tüm dinler masaldır
  Islamiyet ve dua
  Hangi dua ne zaman kaç kez?
  Gericiler Kur'an'ın anlaşılmasını istemiyor
  Orucun kökeni
  Kurban bayramı adetinin kökeni
  Domuz eti yasak olmamalı
  Islamiyet'teki Islam öncesi Arap gelenekleri
  Muhammed'e göre Türkler müslüman olamaz
  Türkler nasıl zorla müslümanlaştırıldılar?


  dedik ya, bu sorular ısrarla sorun haline getirilmeye çalışılmıştır. bundan sonra da bu şekilde olacaktır. allah-ü teala tüm diyeceklerini deyip de karşısındaki insanı yumuşatamayan insana son çağrısını da yapmıştır,
  - senin dini sana, benim dinim bana
  - şüphesiz ki bi onlara odunu insanlardan olan bir ateş hazırladık. *
  #625790
 14. 0 0
  HiÇ ÖNEMi OLMAYAN GEREKSiZ BiLGi OLARAK NiTELENDiRiLEBiLECEK BiR DURUM.
  #1133731
 15. 1 -1
  agnostik olma ihtimali yüksektir. ama daha fazla dayanamadı kendisi.
  #7548283
 16. 3 -1
  hz. isa gibi yahudi olabilme ihtimali de vardır. yahudiler cin fikirli insalardır ve dönemin en popüler mesleği olan peygamberliği tekellerine almışlardır. ayrıca tevrat ile kuran aşırı benzemektedir.
  #12811707
 17. 3 3
  tam olarak islamiyet öncesi hangi dine mensup olduğu bilinmemekle birlikte kendisi islam peygamberi olduğu günün bir saat öncesine kadar müslüman değildi.
  #24189640
 18. 8 4
  öyle bir dini yoktu kendisinin. peygamber efendimiz, tevhid inancına inanırdı. yani Allah'ın bir olduğuna. bunun en büyük nedeni, hristiyanlığın değişmiş olması ve keza museviliğin de öyle olması idi.

  atası hz.ibrahim'in izinden gitmiştir denebilir özetle.
  #24189651
 19. 9 -5
  Ateist olma ihtimali yüksektir, sonrasından düşünüp düşünüp islamı ortaya atmıştır.
  #24189653
 20. 6 4
  hanifliktir. yani birahim aleyhisselamın dini üzeredir.
  #24189656
 21. 5 1
  hz muhammed sav ervah-ı ezelde yani ruhların halkedildiği mekanın olmadığı zamanda zaten peygamberken nasıl oluyor da dini ne idi gibi haşa cehaletten kaynaklı ucu çok tehlikeli yerlere gidebilecek sorular soruluyor ? yok, eğer senin inancın yoksa, nübüvveti inkar ediyorsan, zaten ilan edildikten sonra davetini reddettiğin davetçinin başlangıcını nasıl sorguluyorsun. üstelik kureyş'teki en azılı düşmanları bile onu el-emin, güvenilir, yalan söylemeyen biri olarak kabul etmişken. kalu bela'da, ruhlar yaratılmışken, ''ben sizin rabbiniz değil miyim ? '' hitabına ilk ''bela'' evet diyen ruh, hz muhammed sav'inkidir. o bu dünyaya gönderilmeden önce, çocukken, gençlikte hep islam üzere idi.
  #24189669
 22. 7 -1
  yine müslümanlıktı. peygamber efendimiz müslüman olarak doğmuştur.
  #24189679
 23. 0 0
  Benim düşüncem peygamberliği bildirilmeden önce hakiki hristiyanlıktı veya yahudilik ya da ismi olmayan hakk yolunda olan bir din. Mühim olan mekke halkının put perest olması. Öyle bir ortamda hakk dinine inanması. islam, hristiyanlık hatta tüm peygamberli dinler aynı. Sadece islam değişime uğramamış o yüzden biz farklı görüyoruz diğer dinleri lakin hala afrika da bazı hıristiyan kabileler var. Domuz etinin haram olduğu alkol hatta sigaranın haram olduğu kabileler. Alkol islamiyetten sonra haram kılınmasına rağmen içmiyorlar. Bu da islamla yakın olduğunu gösteriyor.
  Müslümanlık inancına göre ergenliğe kadar her insan müslüman doğar müslümandır. Asıl yükümlülükler ergenlikte başlar. Namaz kılmak oruç tutmak zekat vermek gibi. Yalnız islamın şartları peygamberimize peygamberliği döneminde vahiy ile geldi. O yüzden kimisi müslümandı müslüman diyor ama böyle yaşamış olsa bile ismi olmayan bir dindi demek daha doğru olur. Kesin bir çizgisi yoktu. Allah emirlerini vahiylerle bildirdi ve islam oldu.
  #24189697
 24. 1 1
  Yaşadığı yerde putperestlik hüküm sürmektedir fakat Hz. Muhammed ve onun ailesi hiç bir zaman putperest olmayıp tek yaratıcıya inanmışlardır.
  #24189701
 25. 1 -1
  başlangıçta anababa-çevre-aile-kabile vs. etkisiyle putperest olmaktan başka bir alternatifinin olacağını pek sanmıyorum ama suriye-şam bölgesinde ticaret yaptığı sırada ilişki kurduğu hristiyan, yahudi, sabi gibi tek tanrı inancındaki insanlarla, hılfül fudul adlı o zamanın entellektüellerinin olduğu gruptaki üye tek tanrı inançlı ve alimlerden edindiği bilgilerle ve diğer tektanrıcı akraba ve yakınlarıyla daha sonra tektanrı inancının, kitabiliğin ilkel putperestlikten daha mantıklı, feodal yaşama daha uygun olduğunu anladıktan sonra muhtemelen peyderpey putperestlikten uzaklaşıp(önce itikat sonra amel vs.) tektanrı inancına geçmiş, en sonrada araplar arasında kitaplı, tektanrı inancının yayılması için bilinçaltının güdülemesiyle allah'ın gönderdiği, seçtiği kulu yani peygamberi olduğunu iddia ederek saf tektanrı inancına geçmiş ve geçirmeye çalışmıştır.
  #24189713
hz muhammed in muslumanlik oncesi dini ile alakalı başlıklar