her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşımkelime anlamı

her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşımkelime anlamı başlığı 50 karakterden uzun. (3 karakter daha uzun)