hayat üçgeni

  1. 1.
    amerikan uluslararası kurtarma ekibi şefi ve afet olayları müdürü doug copp'un tanımladığı metot. deprem esnasında tavan ağırlığı veya mobilyalar, üzerine düştüğü nesnelerin yanında bir boşluk bırakır. bu alan hayat üçgenidir. nesnenin büyüklüğü ve dayanıklılığı oranında ezilme olasılığı da azalacağından, bu boşluğu kullanan kişinin yaralanma olasılığı da aynı derecede azalır. *
    #2850938 :)