glasgow koma skalasi

 1. 1.
  hastaların bilinç durumunu skorlayarak ölçmeye yarayan tablo. en düşük değeri 3 en yüksek değeri 15 tir.
  #1216474 :)
 2. 2.
  bilinci kapalı hastalarda, hastanın durumu hakkında hızlı bir şekilde fikir edinebilmek için yapılan basit ama çok yararlı bir değerlendirme yöntemidir. göz hareketleri, sözlü yanıt(verbal yanıt) ve motor yanıt açısından değerlendirme yapılır.

  *göz hareketleri 4 puan üzerinden değerlendirilir;
  -hasta gözünü kendiliğinden açabiliyorsa 4 puan
  -hasta sözlü bir uyaranla gözünü açabiliyorsa 3 puan
  -hasta ağrılı bir uyaranla gözünü açabiliyorsa 2 puan
  -hasta gözünü açmıyorsa 1 puan

  *verbal yanıt 5 puan üzerinden değerlendirilir;
  -hastanın oryantasyonu normal ve konuşuyorsa ise 5 puan
  -hasta dezoryante ve bilinç konfüze(hafif kapalı) ise 4 puan
  -hasta uygunsuz veya anlamsız konuşuyorsa 3 puan
  -hasta anlaşılmaz sesler çıkarıyorsa 2 puan
  -hasta konuşmuyorsa 1 puan

  *motor yanıt ise 6 puan üzerinden değerlendirilir;
  -hasta verilen komutu yerine getiriyorsa 6 puan
  -hasta verilen ağrılı uyaranı lokalize edebiliyorsa 5 puan
  -hasta ağrılı uyarandan kaçıyorsa 4 puan
  -hasta ağrılı uyarana anormal fleksör yanıt veriyorsa 3 puan
  -hasta ağrılı uyarana anormal ekstansör yanıt veriyorsa 2 puan
  -hasta ağrılı uyarana karşı hiç hareket etmiyorsa 1 puan

  elde edilen puanlar toplanarak ifade edilebilir ancak açık şekilde ifade edilmesi daha anlamlı olur. şöyleki;
  GKS(glasgow koma skoru/skalası): 12 diyebiliriz ama bunun yerine G3V4M5 olarak ifade etmek hasta hakkında daha çok fikir verir.
  GKS en düşük 3, en yüksek 15 olur. 13 ve üstü hafif, 9-12 orta, 8 ve daha aşağısı ağır koma olarak kabul edilir.
  Son olarak glasgow koma skalasını tıp dünyasına bağşeden güzel insanların adını söylemessek eksik kalır:
  graham teasdale ve bryan jennett (1974)
  #7870034 :)
 3. 3.
  glasgow da koyup komaya sokacağımız rangers ın skalasıdır.
  #9325554 :)
 4. 4.
  belirli aralıklarla kontrol yapılarak hastadaki değişim takip edilir.
  #24067585 :)