gizil öğrenme

  1. 1.
    bireyin öğrendiğinin farkında olmaması durumunu ifade eder. örneğin hergün geçtiği caddeden kendisine bir yer sorulan birey daha önce dikkat etmemesine rağmen sorulan yeri tüm detayı ile tarif edebilmiştir. bu öğrenme kavramı tolman ve honzik in yaptıkları bir deneye dayanır.
    #3155539 :)
  2. 2.
    bireyin farkında olmadan öğrenmesi anlamına gelir. örnek olarak; hayat bilgisi kitaplarında baba; işten eve gelen, ekmek getiren olarak erkek cinsiyetini, kadın ise; evde yemek yapan ve çocuklara bakan olarak kadın cinsiyetini tanımlar genco beyinlere.
    #11849411 :)