bugün 605 başlık
Kapat

Flaş Haber : YILIN BOMBA TRANSFERİ

Transferi tamamlanan calve burger sos, "bu takımda yapılan hamburgerler on numara, tabi benim sayemde" şeklinde konuştu.

Flaş Haber : YILIN BOMBA TRANSFERİ

Taraftarın uzun zamandır beklediği ve kombine satışlarını patlatması beklenen calve ballı hardal sos transferinde son yaklaşıldığı öğrenildi.

Flaş Haber : YILIN BOMBA TRANSFERİ

Calve meksika sos transferinde sona yaklaşıldı. salsacı futbolcu, yemeğe verdiği meksika havası ile bütün aileye meksika dalgası yaptırması ile ünlü.

gestalt

 1. 4 4
  kurt lewin, max wertheimer, kurt koffka, wolfgang köhler gibi uzmanların geliştirdiği, davranış ve bilişsel süreçlerin, ilkel bileşenlere indirgenerek değil, bir bütün oluşturarak anlaşacağını savunan psikolojik akım. bu teoride insan ve insan davranışı küçük, atomistik birimler yerine, daha büyük analiz birimleri halinde incelenir.
  #864410
 2. 3 3
  bir şeyi anlamak için parçalara değil, bütüne bakmak gerektiğini, anlamanın ancak bir bütün oluşturarak gerçekleşeceğini anlatan, almanca "biçim, düzen, şekil" anlamlarına gelen kelime.
  (bkz: gestalt psikolojisi)
  #864414
 3. 3 3
  yöntem olarak tümden gelimi kullanan psikoloji ekolü.bu adamlar derler ki; parca bütünden ayrıdır, bütün parçaların gelişigüzel toplamından ayrı bir şeydir.yani; tek tek davranışa değil davranışların bütününe bakmak gerekir.
  örnek olarak şunu verebiliriz: e l m a harfleri ayrı ayrı bir anlam ifade etmez ama bütün olarak 'elma' anlamlı bir kelimedir. bu akımın kurucuları olarak da koffka ve kohler'i söyleyebiliriz.
  #1275625
 4. 4 4
  bir eşya veya olayın anlamlandırılmasında, uyaran veya biçimlerin bütünsel algısını vurgulayan görüş olarak tanımlanabilir. Yüzyılın başlarında Almanya'da Wertheimer, Koffka ve Köhler tarafından geliştirilen bu teori, yüzyılın başında psikolojiye hakim olan 'psikofizik'e (algı, bellek ve benzeri psişik edimleri refleks, duyum ve imaj terimleriyle, yani basit biyolojik olgularla açıklayan yaklaşım) bir tepki olarak doğmuştur.

  Psikoloji tarihinde Önemli bir yeri olan geştalt teorisine göre, tüm zihinsel edimlerde anlam, durumun bütününün algısından çıkar, eğer parçalara ayırarak, öğelere bölüp sonra toplayarak yaklaşılırsa, anlam gözden kaçar. Bütün parçalarının toplamından fazladır.

  Bunun ilk örneklerinden biri XIX. yüzyıl sonunda Ehrenfels tarafından verilmiştir. Eğer bir melodiyi algılıyorsak ve tanıyorsak, bu, onu oluşturan notalardan her birini öğrenip bellekte tuttuğumuzdan değil, notalar arası harmoniyi, melodiyi veren yapıyı bellekte tuttuğumuzdandır.

  Partisyonu bir başka tonaliteye naklederek notaları değiştirebiliriz, ama melodi aynı kalır. Melodinin algısı, notalarının ardışık algısı değildir, notaların oluşturduğu orijinal bütünün algısıdır. Algılamak, bir biçimin, bir geştaltın tanınmasıdır.

  Bu yaklaşım, algı sorunlarının, örneğin illüzyonların açıklanmasında ('doğru biçim' ihtiyacı, bazı şekillere üçüncü boyut eklenmesine yol açmaktadır, vb.), doğal bir bütünlüğün söz konusu olduğu ve her bir fonksiyonun bitişik fonksiyonlarla birlikte ele alınması gereğinin duyulduğu alanlarda (nöroloji, bellek, zeka, vb.) önemli bir uygulama alanı bulmuştur.

  Geştalt teori, sosyal psikoloji alanında Kurt Lewin'in etkisiyle ve Asch, Şerif, vb. öncü sosyal psikologların çalışmalarıyla önemli bir yer kazanmıştır. Halen 'global algı - analitik algı' tartışmalarında güncelliğini korumaktadır.

  kaynak: psikolojisayfam.com
  #1965103
 5. 2 2
  her bütünün bir şekli olduğunu ve bu şekillerin unsurların toplamını oluşturamadığını savunan yaklaşımdır. örneğin bir masayı parçalara ayırdığımızda herhangi bir parça masayı ifade edemez veya bir şarkının notaları teker teker incelendiğinde bize şarkıyı yansıtamaz. bundan yola çıkılarak kişilik de sadece niteliklerin toplamı değildir, bir bütündür.
  #1965649
 6. 1 1
  nesnelerin montaj ve de montaj durumlarının insan algısında eksiklik yaratacağı kuşkusunu savunan psiko analitik görüştür. popularitesini hala korumaktadır. hayvanlar üzerinde ki araştırmalarda hayvanların bu konuda değişik tepkiler verdiği gözlemlenmiştir. misal kediler araba tekerlerinin arabanın bir parçası olduğu gerçeğini algılayamazlar. aslan ve kaplanlarda safari araçlarının üzerindeki insanları aracın bir parçası sandığı için saldırmazlar.
  #1966040
 7. 1 1
  almanya'da ortaya çıkmış bir düşüncedir. kurt lewin, max wertheimer, kurt koffka, wolfgang köhler, wolfgang metzger, christian von ehrenfels , kurt goldstein , paul tholey, vittorio benussi gestalt' cılara örnek olarak verilebilir.
  ayrıca;http://tr.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psikolojisi
  #1966261
 8. 1 1
  lise kitabımızda dondurma örneği ile anlatıldığı için aradan gecen yılların hatırlamama engel olamadıgı düsüncedir.kabaca butunun parcalardan daha degerli oldugunu iddia eder.(dondurma vanilya süt ve şekerden yapılır ama bu malzemeler bir araya getirildiginde dondurmayı olusturmazlar)
  #1966335
 9. 1 1
  davranışlar bir bütün olarak ele alınır. kurucusu köhler'dir.
  #1993278
 10. 1 1
  gestalt ilkeleri, tasarım fakültelerine yeni giren öğrencilere verilen temel tasarım derslerinde ogrenciye benimsetilmeye çalışılır.
  #1993398
 11. 2 2
  yıllarca ilkokuma yazmada övgüsünü yapıp şimdilerde tukaka yaptığımız ekoldur.
  öncüleri alman'dır. frankfurt ekolünden. almanlar toptancılığı severler. yahudilere de bir toptancılık yapmışlardı.
  #2469487
 12. 0 0
  gestalt psikologları organizmanın dışardan gelen uyaranlara kendisininde birşeyler katarak bilgiyi yeniden örgütlediğini öne sürmüşlerdir.tüm zihinsel işlemlerde anlam bütünün algısından ortaya çıkar. eğer bilgi parçalara ayırılırsa öğelerine ayrılıp tekrar birleştirilirse anlamın yakalanamayacağına işaret ederler. bütünün parçaların toplamından fazla olduğu tezini savunurlar. örneğin bir şarkıyı notalarını tek tek ayırarak değil bir bütünlük içerisinde algılarız.
  #3212629
 13. 2 2
  (bkz: büyük resime bakmak)
  #3647092
 14. 0 0
  Kalıp, biçim, bütün düzenleme anlamına gelen Almanca sözcükten türetilen ve bütünün onu oluşturan parçalardan farklılığını vurgulayan terim.
  #5885044
 15. 0 0
  yamulmuyorsam 'parçalanmış hakikat hakikat olmaktan çıkar' kuralını benimser ve olguların bütüncül perspektifle analizini şart koşar.
  #7414634
 16. 0 0
  biçim, şekil, boy, endam, durum, hal ve hatta şahsiyet anlamlarında kullanılan almanca kelime.
  [die]gestalt.
  #7414660
 17. 0 0
  1900’lerin başlarında almanya’da geliştirilmiştir. diğer okulların “parçacı” (atomism) yaklaşımına karşı çıktı. ögeler arası ilişkiler, gestalt psikolojisinin özünü oluşturur. gestalt psikologlarına göre yaşantı ögelerine bölünemez; yaşantıyı incelerken ögelerin ilişkileri ve etkileşimleri dikkate alınmalıdır.
  “bütün (yaşantı) parçalarının (ögelerinin) toplamından fazladır.
  #13509899
 18. 0 0
  gestalt kuramı yani diğer adıyla biçim kuramı.

  bu kuram ; bir mekan veya bir düzlemde yer alan bir nesnenin algılanmasının çevresine bağlı olduğunu, deneyler yoluyla göstermeye dayanır.

  yani bir nesneyi belirleyen sınırlar, onun biçimi ve hatta ona verilen isim, bu nesneyi çevreleyen ortamla sıkı bir ilişki içerisindedir. gestalt tümden gelimi kullanır.
  mesela;
  bir notalar dizisi olarak değilde bir tondan başka bir tona aktarılabilen bir bütün olarak algılanan melodidir.
  insan davranışının mekanik temelleri olduğunu ileri süren behaviorculuğa karşı çıkan bir kuramdır.
  en yüzeysel tabiriyle ;
  gestalt kuramı ruhsal yaşamın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini iddia eder.
  #22694761
 19. 0 0
  bütünden parçaya gitmektir en kaba tabiri ile. insanoğlu herşeyi bütün algılar ve aradaki boşlukları beyni örüntülerle doldurur.bir insanın resminin yarısını görürsek o insanı tamamlayıp tanıyabiliriz.ya da cmüleelirn ya da kleimlrn bir kısmını ya da başıyla sonunu gördük mü okuyabiliriz. çünkü insan harfleri heceleri değil kelimeleri ve cümleleri bir bütün olarak algılar.bu yüzden insanlar 3 yaşından öncesini hatırlamazlar.çünkü bütünlük kavramı örüntü hikayeleştirerek anlama dönemi 3 yaşından sonradır. bu yüzden gireceğiniz sınavlarda ilk 2 dakikada bütün sayfalara göz gezdirin bilinçaltınıza o resimler nakşedilecek soruları okuma hızınız artacak bazı unuttuğunuz kavramları o sırada bilinciniz hatırlayacak sınava hazır hale geleceksiniz.
  #25021236
 20. 4 4
  telaffuzunun tam olarak "geştâlt" şeklinde okunduğunu birkaç ay önce öğrendiğim ekol.
  #27002811