gagavuz türkleri

 1. 5 4
  Gagauz Türkleri, Türk dünyasının Batı ucunda Doğu Avrupa'da yaşayan Ortodoks Hristiyanlığa bağlı bir Türk topluluğudur. Gagauz yeri, yoğun olarak Moldovya'nın güneyinde yaşayan Gagauzların oturduğu bölgedir. Doğusunda Ukrayna, batısında Romanya bulunmaktadır. Gagauzlar Sovyetler Birliği'nin dağılması sırasında Moldovya'nın Romanya ile birleşme çabalarına karşı bir tutum alarak 19 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlıklarını ilân etmişlerdir. Sonraki yıllarda Moldovya'nın Romanya ile birleşemeyeceğine dair verilen anayasa ve yasal garantiler sonucu Gagauz sorunu Moldovya Parlâmentosu tarafından 23 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen ve 14 Ocak 1995'te yürürlüğe giren Gagauz yerinin özel hukukî statüsü yasasının kabul edilmesi ile çözüme kavuşturulmuştur. Kabul edilen yasada Gagauzların bir etnik azınlık değil, halk olduğu kabul edilmiştir. 5 Mart 1995'te yapılan bir referandumla Moldovya'nın güneyindeki 30 yerleşim yeri Gagauz yerine dahil edilmiştir.

  bakmak için;
  http://www.orkun.com.tr/a...DJBG-FODUBB*FB,ALUISUQOY/ !
  #263166
 2. 3 0
  dünya üzerinde bilinen 207,000 gagauz türkü mevcuttur..bunların 177,000 i moldova'da ikamet eder .. ondan sonra 15,000 gagauzla bulgaristan gelir.bunun dışında ukrayna,rusya,türkiye,yunanistan,kazakistan ve kırgızistan'da gagauz türklerine rastlamak mümkündür.
  çuvaş türkleri,yakut türkleri ve dolgan türkleri ile birlikte tek hristiyan olan türk grubudur..

  kızları da güzeldir ayriyetten..* *
  #263181
 3. 2 2
  Eski askeri rus şehirlerinde yaşamaya mahkum edilmiş, insanlarının hayatlarının zorluguna ragmen hep umutla yaşadıkları ve Atatürk'ün büyük dehasının örneği olarak 1930larda Türkiye'den öğretmen gönderilen başkenti Komrad, diğer iki kentleri Çadır-Lunga ve Volkaneşt olan özerk bölgenin Moldovya Anayasasında halk kabul edilen insanları.
  #263221
 4. 3 1
  avrupada yaşayan benliğini yitirmemiş türk boyudur.aslında türkiye türkçesiyle gök oğuz diye söylenir.
  #588799
 5. 4 0
  Ortodoks ayinler,
  Verimli toprakların sunduğu şarap,
  dilde,kültürde ve geleneklerde yaşayan görkemli geçmiş.
  Anadolu Oğuzlarının hristiyan akrabaları..

  Gagauzlar'ı Türk tutan en önemli unsurlar,

  * inat derecesindeki Türklük bilinci
  * Türk dilinde yapılan ortodoks ayinler
  #588809
 6. 1 0
  (bkz: gagavuz türküleri)
  #849556
 7. 1 -1
  (bkz: gokoğuz)
  #1010909
 8. 2 2
  *
  #1010951
 9. 4 -2
  tırnak içinde maksat muhabbet olsun babında ele alınmayası türklerdir! güzellerdir çünkü ruhlarına allah üflemiştir çirkinlerdir çünkü şeytan nefslerinde hüküm sürmektedir. Yani insanlardır, yani hepimiz gibilerdir..
  #1028062
 10. 0 0
  ekonomisi çok zayıf olduğu için emekli maaşları komik derecede düşüktür. 14 ytl civarındaki emekli maaşı ile geçinmeleri nasıl mümkündür. bilinmez.

  genç nufusun büyük bir kısmı türkiye ye çalışmaya gelmektedir.

  okullarında eğitim rusça olarak verildiğinden dolayı yeni nesil türkçe den uzaklaşmış gibi gözükmektedir.

  (bkz: ekmek kapısı türkiye)
  #1219156
 11. 1 1
  Bugune kadar kulturlerini ve dillerini korumayi basarmislardir. Bunu soy ici evlilikler yaparak basarmislardir. Bugun yeryuzunde dil ve kulturunu korumayi basarmis ve dunyanin degisik ulkelerinde yasayan yaklasik 500.000 gagauz turk'u vardir. Dunyanin en buyuk koyu Gagauzlar' in yasadigi beselma koyudur. boyle de bir unvana sahiptirler.
  #2147178
 12. 1 1
  ortodoks oldukları için varlıklarından bihaberiz ama bize en yakın türk boylarından birisidir.
  #2147193
 13. 0 0
  (bkz: arzu pavlova)
  #2147200
 14. 5 -1
  anadolu türklerini sevmezler. din farkından olsa gerek yanınızdan geçerken yere tükürürler veya pis pis bakarlar.
  #2209512
 15. 3 3
  türkiye türklerini pek severler. ortodoks olmalarına rağmen pek dindar değillerdir.
  #2677822
 16. 9 -3
  kültürleri araplar tarafından asimilasyona uğratılamamış halktır.
  #2678874
 17. 4 2
  kültürleri rumlar tarfından asimilasyona uğratılabilmiş halktır.

  (bkz: din kültürü)

  aylar sonra düzelti: cümlede rum kelimesi yerine rus kelimesinin kullanılması daha doğru olurdu. uyarıları için Disco Infernoya tesekkürler...
  #2678888
 18. 1 1
  osmanlı hanedanlığının savaş,afet,hastalık gibi nedenlerle yok olması durumunda imparatorluğun varisi sayılan kırım hanlığı'nın bugünki torunlarıdırlar.

  (bkz: bora gazi giray han)
  #3044481
 19. 3 3
  bayraklarında kurt başı bulunur.

  (bkz: <a href="http://www.halukakcam.com/Bayraklar/Bayrak2.htm" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.halukakcam.com/Bayraklar/Bayrak2.htm</a>)
  #3044731
 20. 0 0
  hristiyan dinine mensup olan türk topluluğudur. çoğunlukla, moldavya'nın güneyinde baserabya adı verilen bölgede ve ukrayna'nın odesa bölgesinde yaşamaktadırlar.
  #3044798
 21. 1 1
  istanbul diyalektine son derece yakın bir Türkçe konuşurlar, Anadolu dışında varlığını sürdüren Türk kökenli kavimler içinde entonasyon ve vurguları bizim gibi olan yegane topluluktur.
  #3045258
 22. 0 0
  hıristiyanlıkları fazlasıyla kendine özgüdür. allah lafzını kullananları var mesela.
  #7266438
 23. 1 1
  evliya çelebi, seyahatname’sinde, “alanya-kadim eyyamından beru urum (rum) keferesi bir mahallededir… amma urum lisanı bilmeyub, batıl türk lisanı bilirler. ve antalya, dördü urum keferesi mahallesidir. amma keferesi asla urumca bilmezler, batıl türkçe lisan üzre kelamet ederler” diyerek betimlemiştir kendilerini.
  #9935513
 24. 6 2
  türk dünyasının en batısında yaşayan, ortodoksluğu benimseyen türk kavmi. gök oğuzlar diye de bilinir.

  1071 malazgirt savaşından hatırlarsak bir takım peçenekler ve uzlar türk tarafına geçmişti. işte oradaki uzlar bu gagavuzlardır. sayıları 400.000 civarındadır ve çoğunluk ile moldova'da yaşarlar. azeri türkçesinden daha rahat anlayabileceğimiz bir dil konuşurlar, el ile yapılan bozkurt işareti gagavuzlardan yayılmıştır diğer türklere.

  yalnız gagavuzlar tam anlamı ile hristiyan değillerdir. ilginç gelenekleri de bulunur. bir nevi islam ile hristiyanlığı sentezlemişler diyebiliriz gagavuzlara.

  Hristiyanlıkta olmadığı hâlde kurban kesilmesi, fakirlere yardım edilmesi, hayır için yol, köprü, çeşme yaptırılması, ölülerin yıkanması, domuzun pis kabul edilmesi gibi hususlar da bu dediğime örnektir.

  türklüğün rengi olan mavi renkte ve türklüğün simgesi olan bozkurt'u içeren bir bayrakları vardır. gagavuzlar türklüklerini anadolu türklerinde daha iyi korumuşlardır. türk müslüman olduğu sürece türk'tür diyen soyu sopu belirsiz kişilere gagavuzlar en iyi örnektir.

  bu da bayrakları;

  http://galeri.uludagsozluk.com/r/74351/+
  #9935548
 25. 5 3
  dini tercihleri yüzünden, islamcılar ve ülkücüler tarafından bırakın türk olarak görülmeyi, insan olarak bile kabul edilmezler.
  #9935556
Advertisement