güvercin yuvası teoremi

  1. 2 2
    N tane güvercin yuvasına n+1 tane güvercinin yerleştirilmesi durumunda en az 1 yuvada en az 2 tane güvercin olmalıdır şeklindeki prensip.Olasılık hesaplamalarında,algoritma karışıklığı hesaplarken,telefon hatları ve şebekelerde kullanılan basit bir prensiptir.
    #5133105
  2. 0 0
    n>m olmak üzere, n nesnenin m yuvaya yerleştirilmesinde, her hangi bir yuvaya birden fazla nesne gelme olasılığının ( 1- P(m,n)/m^n) ile bulunduğu, saçma ama basit de bir formülü olan teorem.. bu nedir amk. işsizliğin sonuçları.
    #25772818
güvercin yuvası teoremi ile alakalı başlıklar