bugün 2173 başlık

güçler birliği

 1. 2 2
  DEMOKRASiNiN GEREĞi YASAMA YÜRÜTME YARGI ORGANLARININ TAM BAĞIMSIZLIĞI OLAN GÜÇLER AYRILIĞININ CUMHURBAŞKANI SEÇiMi iLE AKP NiN ELiNDE TOPLANMASI DURUMUDUR.

  YASAMA: MECLiS
  YÜRÜTME: HÜKÜMET
  YARGI: MAHKEMELER
  #1581621
 2. 3 3
  genellikle olağanüstü hallerde uygulanmasına rağmen, günümüzde alenen uygulanan; fakat bu durum ortaya sürüldüğünde mütemadiyen inkar edilecek haldir. mutlak monarşilerde bu birlik esas alınır.
  #2343206
 3. 3 3
  Gün itibariyle uygulamaya başladığımız antidemokratik düzen.
  #9372764
 4. 4 4
  ülkemizde 'ileri demokrasi' olarak adlandırılan durum.
  #10234232
 5. 0 0
  Atatürk'ün ölünceye dek savunduğu idare şekli. ihtilal döneminde sıkça tartışmalara konu olmuştur.
  #15020015