gözünü dört açmak

  1. 1.
    2 adet gözü 4 adete çıkarmaya güç yetmediği için, her zamankinden daha dikkatli bakmak, dikkat etmek, gözlemek, kontrol etmek, hazırlıklı olmak.
    #278707 :)
  2. 2.
    pür dikkat kesilmek anlamındaki deyim.
    #1940991 :)