felsefe mantik iliskisi

entry 13 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  Birbiriyle gayet uyumlu iliskidir. Zira felsefe'de mantikla ayni noktaya farkli yerlerden bakmayi saglik verir. *
  #2731227 :)
 2. 2.
  mantıkta felsefe yoktur ama felsefede mantık vardır.
  (bkz: ne dedim ben şimdi)
  #2731245 :)
 3. 3.
  modern mantık dersinden 90 final notuyla kalan bir felsefe öğrencisinin çözemediği ilişkidir.
  #2731770 :)
 4. 4.
  her durumda tencere kapak oldukları söylenemez.
  #2731792 :)
 5. 5.
  felsefenin mantıklısı kabul görür, mantıklı derken gerekçeli.
  #2731816 :)
 6. 6.
  (bkz: felsefede mantık yoktur)
  (bkz: olsa da bilinemez)
  (bkz: bilsek da aktaramayız)
  (bkz: aktarsak da muhtemelen bi işe yaramaz)
  #2731890 :)
 7. 7.
  kaba etten uydurulmaması gereken ilişkidir.

  özellikle dil felsefesi alanında, felsefi önermelerin dilsel analizleri noktasında mantıkçı pozitivistlerin kullandığı bir araç olarak mantık, önermelerin statülerini ve geçerliliğini denetleme amacıyla kullanılmaktadır.

  ayrıca; evrensel bir dil oluşturma adına mantık, mantıksal pozitivizm savunucuları tarafından olanaklı bir araç olarak görülmektedir.

  mantık bir araçtır, felsefe ve diğer bilimler için.

  (bkz: wittgenstein)
  (bkz: bertrand russell)
  (bkz: tractatus)
  (bkz: mantık felsefesi)
  #2876298 :)
 8. 8.
  felsefe bir nevi klasik mantıktır. felsefeye konu edilen her şey, sembolik mantığın yöntemiyle çözülmeye çalışılır aslında; ancak hayat, p,q ve r'den ibaret olmadığı için, araya laf karışır, konu uzar. yoksa aynı şeydir.
  #2876315 :)
 9. 9.
  mantık her zaman kesin önerme ya da yargılar içerir ama felsefe olaylara daha değişik açılardan ilerleyerek karmaşık bileşkelerden mantıklı önermelere ya da yargılara ulaşmayı çabalar. mantık belli bir konuda gerçekliği ispatlama ve denetleme misyonu taşırken, felsefe bütün bir evreni, yaşamı düşünceyi kompleks önermelerle açıklamaya ve anlamlandırmaya çalışır. mantık bilimi kanıtlama yolu ile yaşamın kaynağını irdeler felsefe ise akla gelebilecek her türlü düşünceden yola çıkarak yaşamın kökenine inmeye, hayatın kaynağını ve sebebini bulmakla uğraşır.
  #2876352 :)
 10. 10.
  felsefe yoktur. mantik olabilir belki.
  #2876362 :)
 11. 11.
  en az 10 sayfa yazmam gereken dönem ödevimdir.
  (bkz: ya bilen biri yok mu)
  (bkz: helip miaeee) *
  #3017308 :)
 12. 12.
  (bkz: ludwig wittgenstein)
  #3017408 :)
 13. 13.
  Felsefe daha eskidir.Daha sonları iş çığrından çıkınca 'mantık' ortaya çıkar.Kısmen Aristoteles başlangıçlı mantık dayatması, diyalekdik anlayışa ve materyalizme karşı bir temele sahiptir.M.Ö. 420'ye doğru Abdera'da kendi okulunu kuran Demokritosun öğretisine ve iyanya okullarınına karşıt gelişen mantık dayatması hiçde tesadüf eseri ortaya çıkmamıştır.Dönemin şartları itibariyle düşünülecek olursa eğer akademik bir kapışmanın eseri olduğu anlaşılır.Asia dan yükselen Kinik felsefe ve Abderadan yükselen Pyrrhoncu şüphecilik Akademiadakilerin canını sıkmış olmalı ki böyle bir arayışa giriştiler.Platon okulunun kapısına 'geometriyi bilmeyen buraya girmesin' yazabilecek kadar maddeciliğe ve şüpheciliğe kızmıştır.
  Nietzsche mantık kavramına sonuna dek karşı çıkarken ,mantığın felsefi temelinin olmadığını, estetik kaygılar güttüğünü ve düşünceyi kısıtlayan bir engel olduğundan bahseder.
  #3210690 :)