bugün 548 başlık

fasilitasyon

  1. 22
    yürütme, kolaylaştırma gibi bir şey.
    #12622573