6

evrensel ahlak yasasını kabul edenler

  1. .
    evrensel bir ahlak yasasının varlığını kabul edenler iki gruba ayrılabilir:
    1- j. s. mill, j. bentham ve bergson, evrensel ahlak yasasını öznel (subjektif) özelliklerin belirlediğini söyleyen filozoflardandır. bunlar, evrensel ahlak yasasına sempati, sezgi vb. öznel özelliklerle ulaşılabileceğini söylerler.
    2- sokrates, platon, farabi, spinoza ve kant evrensel ahlak yasasını nesnel (objektif) özelliklerin belirlediğini ileri süren filozofların önde gelenlerindendir. bunlar da evrensel ahlak yasasına bilgi, iyi idesi, erdem, salt pratik akıl, ödev vb. nesnel kavramlarla ulaşılabileceğini ileri sürerler.
    #6414593 :)

Advertisement
Advertisement