endojen depresyon

  1. 2 1
    her hangi bir dis faktore bagli olmaksizin gelisen depresyon turu. genetik faktorlerin dominant oldugu dusunulur. Kiside; yaşamdan zevk almama, kendini suçlama, ümitsizlik, uykusuzluk, iştahsızlık, yorgunluk ve intihara eğilim vb belirtiler gozlenir. Santral sinir sisteminde serotonin ve/veya noradrenalin düzeyi azalmıştır. Tedavisinde, bu iki endojen maddenin düzeyini artıran ilaçlar kullanılmaktadır.
    #661629
  2. 0 0
    iç kökenli depresyon.
    #4077606
endojen depresyon ile alakalı başlıklar