emeviler

entry 82 galeri 2 video ses iyilertrends
 1. 1.
  emevi hanedaninin kurucu muaviye,658 de askerleri tarafindan halife ilan edilmisti;661 de ali nin oldurulmesiyle zaferini kesinlestirdi.750 de ise emevi hanedaninin sonu oldu.
  #199744 :)
 2. 2.
  oldukça ırkçı ve gaddar bir hanedandır.kuran ı kerim in emirleri dışında bir çok hurafe uydurmuş,şimdiye kadar da getirtmişlerdir.halifeliği babadan oğla geçecek şekilde düzenleyerek yozlaştırmışlardır.hz ali ve oğullarının dışında sayısız insan öldürmüşlerdir.fransa nın güneyine kadar akınlar yapmışlarsa da charles martel e takılarak sonrasında sürekli geri çekilmiş,bir ayaklanma neticesinde yıkılmışlardır.
  #400647 :)
 3. 3.
  eba muslim in yiktigi saltanat...
  (bkz: yezid)
  (bkz: haccac-i zalim)
  #2773828 :)
 4. 4.
  arap milliyetçiliği nedeniyle sevilmeyen, Ömer Bin Abdülaziz gibi bir halifeye, Tarık bin Ziyad gibi bir komutana sahip olan, . Fransız fizikçi Pierre Curie ye "endülüsten bize otuz kitap kaldı, atomu parcalayabildik eger yakılan bir milyon kitabın yarısı kalmış olsaydı, bugün coktan uzayda galaksiler arasında seyahat ediyorduk" dedirten... devlet.
  #2773934 :)
 5. 5.
  EMEViLER HANEDANLIĞINI KANIMCA iKi BAŞLIK ALTINDA iNCELEMEKTE FAYDA VAR:
  ARABiSATAN YARIMADASI KÖKENLi EMEViLER:BU DEVLET TEMELDE ARAPLARIN ÜSTÜN BiR IRK OLDUĞU VARSDAYIMINI KABUL EDiYORDU.TIPKI YAHUDiLER GiBi.EĞER EMEViLER ÇOK GÜÇLÜ BiR iMPARATORLUK OLSAYDI(Ki IRKÇILIK TEMELiNDE KURULMUŞ BiR iMPARATORLUK YOKTUR)iSLAMiYET ARAP YARIMADASINA SIKIŞIP KALMiŞ BiR DiN OLARAK KALIRDI DiYE DÜŞÜNÜYORUM.NE ZAMAN Ki ABBASiLER DiĞER IRKLARA DA YÖNETiM KADEMESiNDE YER VERMEYE BAŞLADILAR.iSLAMiYET SiYASi,BiLiMSEL,FELSEFi,ASKERi ALANLARDA GELiŞMEYE BAŞLADI.BUNUN EN ÖNEMLi ÖRNEĞi TÜRKLERDiR.HAÇLI SEFERLERiNE GÖĞÜS GERMiŞ BU MiLLET iSLAMiYETi BiR MEDENiYET OLARAK KORUYAN BiR KALKAN BiR ZIRH OLMUŞTUR.KONUMUZA DÖNERSEK, EMEViLER YÜKSELiŞiNi ASLINDA KENDi iÇiNDEKi ÇÜRÜMEDE SAKLAMIŞTIR.
  ANCAK ENDÜLÜS EMEVi DEVLETi BAMBAŞKA BiR DEVLETTiR.TARIK BiN ZiYAD KOMUTASINDA iSPANYA'YA GEÇEN ARAPLAR GEMiLERi YAKMIŞTIR.BU HiKAYE DOĞRU YA DA YANLIŞ.VURGULANMAK iSTENEN NOKTA KISA ZMANDA GERi DÖNME NiYETiNDE OLMADIKLARIDIR.EMEViLER iBER YARIMADASINDA BiR KÜLTÜR UYGARLIĞI ORTAYA KOYMUŞLARDIR.AVRUPA'NIN SAYILI ÜNiVERSiTELERi KURTUBA GiBi ENDÜLÜS ŞEHiRLERiNDEYDi.BASILAN iLK iNGiLiZ PARASINDA "MUUHAMMED ALLAHIN ELÇiSiDiR"YAZDIRACAK KADAR AVRUPA KÜLTÜR VE UYGARLIĞINI ETKiLEMiŞLERDiR.BU ÜNiVERSiTELERE AVRUPA'NIN HER YERiNDEN ÖĞRENCiLER GELMEKTEDiR.AVRUPA'NIN DÖNEMiNiN EN PARLAK BEYiNLERi BU ÜNiVERSiTELERDE EĞiTiM GÖRMEKTEDiR.FAKAR BU BÜYÜK UYGARLIK DA ARAGON VE KASTiLYA DEVLETLERiNiN BiRLEŞMESi SONUCU YIKILMIŞTIR.VE BU YIKIM SIRASINDA BiNLERCE KiTAP YOK EDiLMiŞTiR. OLAN DÜNYANIN ORTAK BiLiM YAPITLARINA OLMUŞTUR.KAYBEDEN TÜM DÜNYA OLMUŞTUR.
  #2774200 :)
 6. 6.
  emeviler, çıkarlarına göre birçok sahte hadis yazmışlardır. islam dininde yozlaşma başlangıcıdır emeviler.
  #2822374 :)
 7. 7.
  yüzbinlerce türk kesmişlerdir ama bunun türklerin islamı kabulüne etkisi yoktur. türkler islam göktürk inancına benzediği için müslüman olmuşlardır. *
  #2822386 :)
 8. 8.
  başta hanefi mezhebinin kurucusu imam-ı azam ebu hanifeyi olmak üzere bir çok alimi zindanlara atmışlardır. toplumsal muhalefeti sert bi şekilde bastırmaları, alimleri yanlarına alamamaları ve arap milliyetçiliği sonlarını hazırlamıştır.
  #2822418 :)
 9. 9.
  Bir islam devletinden ziyade, bir Arap devletidir, ırkçılardır, Arap olmayanları köle olarak görmüşlerdir. Türklerle, Maveraünnehir civarında girdikleri mücadelelerde inanılmaz kan dökmüşler, Türk şehirlerine girip, katliamlar yapmışlardır. Tabii bütün bunları yaparken, ''kafir ve zındık Türkleri yola getirmeyi'' amaçlamışlardır. işin garibi ise, günümüzde bile bazı kesim Türklerin Emevileri sevmesi, bağrına basmasıdır ki, eminim bu şahısların ataları mezarlarında ters dönmüşlerdir.
  En nihayetinde, bu hanedanın sonunu da Türkler getirmiştir, Abbasi ayaklanmasına destek vermişlerdir. Abbasiler, Emevileri alaşağı ettikten sonra, bütün Emevi hükümdarlarının mezarlarını kadırıp kemiklerine bile hakaret ettirmişler, bir tek Abdülmelik'in mezarına dokunmamışlardır. bir de ok olarak (bkz: ümeyye)
  #2969018 :)
 10. 10.
  bizden de birkaç kanı bozuğun sevdiği bir toplumdur. bunların türkler üzerine uyguladıkları katliamlara alkış tutup cengiz han ve timur aynısını araplara yapınca ağlamak, yavşak yavşak "telin" etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. kusura bakmasın islamcılarımız şimdi.

  not: iki yüzlü olmayanlar alınmsaın(varsa tabii bahsi geçen güruhtan).
  #6041529 :)
 11. 11.
  lisede bunlar çok kötüydü arap milliyetçisiydi,sonra abbasiler geldi,islam kültürü çok gelişti,türkler çok memnun mesut yaşadılar,ortalık güllük gülistanlık oldu diye oldukça komik bir şekilde anlatılan islam imparatorluğunun ilk dönemi. oysa ki abbasiler de en az bunlar kadar şerefsizdir. ayrıca bunlarında islam kültürüne oldukça büyük katkıları vardır ama ikisi de birbirinden beterdir sonuçta elle tutulur yanları yoktu bize yıılarca kendimiz kandırmaktan başka birşey de sağlmamışlardır.
  #6041706 :)
 12. 12.
  alevi sunni kavgasının asıl kaynağı olan zülm topluluğu. arap faşizanlarının devletidir. müslümanlığın yüz karası devlet.
  #6157492 :)
 13. 13.
  emevilere bütün olarak küfredip takva sahibi olunacağını düşünmek akıllıca değildir...emevilerin islam medeniyetine büyük katkıları aşikardır...islam bu kadar geniş coğrafyaya yayılmış ve medreseleriyle dünyanın aydınlık feneri olmuşsa buna emeviler vesile olmuşdur...heleki endülüs emevilerle ne kadar iftihar etsek azdır...fakat bu demek değildir ki her emevi adeta bir melektir...tabloyu bütünüyle görmek gerekir...elbette kabileci davranışları doğru değildir...ama toplamda faydaları daha fazla olmuşdur...

  gerisi fars milliyetçilerinin siyasi propagandalarının islam diye kaktırıp kısmen başarılı olmasının sonucudur.halbuki islamla iran milliyetçiliği propagandalarının alakası bulunmamaktadır.
  #6912915 :)
 14. 14.
  halkın müslüman araplar, mevali, zımmi ve köleler olarak dört sınıfa ayrıldığı devlet.

  müslüman araplar: kendilerini müslüman olan ama arap olmayan diğer kişilerden üstün tutmuşlardır.

  mevali: müslümanlığı kabul eden ama arap olmayan müslümanlara verilen isimdir. mevali "azatlı köle" anlamına gelmektedir.

  zımmi: islam devletinde yaşayan ama müslüman olmayan kesimdir. bu kesim kendilerine sağlanılan koruma karşılığında devlete vergi ödemişlerdir.

  emeviler devletinin yıkılmasında;

  merkezi otoritenin zayıflaması,
  mevali diye tabir edilen arap olmayan müslümanların yönetime karşı tavır almaları,
  devlet makamına emevilerden başka yöneticilerin getirilmemesi,
  şiilerin halifeliği ele geçirmek için mücadele etmeleri,
  hz. muhammed' in soyundan gelenlerin emevi yönetimine karşı çıkmaları etkili olmuştur.
  #7458454 :)
 15. 15.
  bir arap aşiretidir bunlar. mekke'nin kodaman putperest ailelerindendir. islam peygamberi'nin en azılı düşmanıydılar. hz.hamza'yı şehit edip organlarını parçalayan hind adlı kadın ve kocası kodaman putperest ebu süfyan, ilk emevi halifesi muaviye'nin anası ve babasıdırlar. dolayısıyla bunların islamiyete ve hz.muhammed'e olan kin ve nefretleri akıl almaz boyutlardadır. muaviye devlet başkanı (halife) olduğunda ilk işi hz.muhammed'in ailesini katletmek olmuştur. hz.ali'yi kalleşce katlettikten sonra oğlu hasan'ı zehirleterek öldürdü. ömrü vefa etmeyip öldükten sonra katliamlarına oğlu yezit devam etti. peygamber'in diğer torunu hz.hüseyin'in başını kestirdi. sonra peygamber şehri medine'nin üzerine ordusunu yollayarak aralarında sahabelerinde bulunduğu yaklaşık on bin kişiyi katlettirdi (harra olayı). bunların vilayetlere atadığı kendi soylarından valilerde zalimlik ve sadistlikleriyle meşhurdur.
  #7458750 :)
 16. 16.
  (bkz: umayyad)
  (bkz: ömer bin abdulaziz)
  #7942704 :)
 17. 17.
  soyu sopu kuruyasıcalar denildiği ama zaten kuruduğu ama buna rağmen kafalarına göre koydukları saçma kuralları uygulunan arap kabilesi. bir ara ispanya da 20 milyon emevi kökenli var diyorlardı ama ses soluk çıkmadı.
  #7942709 :)
 18. 18.
  abbasi tarihçilerinden bazılarının, hükümet adamlarına yaranmak için yol göstermesiyle, ta bu zamanlara kadar gelen bir sürü ipe-sapa gelmez iftiraya maruz kalan devlettir.
  Emevi halifelerinin birçoğu gaddar, sertti evet. ama aklıdan çıkarılmaması gereken en önemli husus şu: bu halifelerden hiçbiri islam düşmanı değildi. nihayetinde birer hükümdar olarak tahtlarını korumaya, düzeni sağlamaya çalıştılar. bir sürü bid'atin yeşermeye başladığı bir zamanda, islamiyeti bozdurmadan kendilerinden sonra gelenlere aktardılar. islamiyeti endülüs kanalı ile avrupa'ya taşıdılar. batılıların, ancak 1700-1800'lerde anlayabileceği birçok fenni buluşa ve yeniliğe imza attılar. islamiyeti üç kıtaya yaydılar. ve en nihayetinde tabii ki, azgınlık ve doygunluk yayılmaya başlayınca, tarih sahnesinden yok olup gittiler.
  #7943093 :)
 19. 19.
  hadis uydurmacılığının tartışmasız altın çağıdır.
  #7943110 :)
 20. 20.
  islamiyette şimdilerde saçma gelen tüm kuralları koyan cehennemde cayır cayır yanan hanedan. müşriklerin isalmiyet i ele geçirme çabalarından biridir.
  #8367646 :)
 21. 21.
  (bkz: abbasiler)
  #8367768 :)
 22. 22.
  sadece şiiler tarafından değil sünniler tarafından da pek sevilmeyen halife hanedanı. lakin ehli sünnet vel-cemaat itikadının temelini bunlar atmamıştır. ehli sünnet vel-cemaat itikadının temellerini hz. peygamber efendimiz ve hemen akabinde 4 büyük halife etmıştır. bunların içinde hz. ali efendimiz de vardır. şöyle ki: dini bir soruya gerçek bir din alimi önce kur'an-ı kerimden ayetle hemen akabinde de hz. peygamberimizin hadisi şerifiyle cevap vermek zorundadır. eğer bir din alimi, dini sorunlara ayet ve hadis silsilesi dışında fikir beyan ederse iş çığırından çıkmaya müsait hale gelir.
  #8367777 :)
 23. 23.
  revenge of the kureyştir kısaca. muhammedle başlayan iktidar mücadelesinde kaybedenlerin sonradan iktidarı geri almalarıdır, islamın değiştirildiğini iddia ederler müslümanlar bunların zamanında aynı zamanda değişmeyeceğini de iddia ettikleri gibi, bir de bunların aptıkları hiç bir şeyi kabul etmeyip tu kaka edip üzerine de mescid-i aksa için ağlayıp durmaları vardır. kitabından tanrısına kadar çelişkiler yumağı oldukları için kendilerinin de bir kaç çelişki de olmaları pek sorun değil gibi görünür.
  #8848694 :)
 24. 24.
  islami diktanın ilk örneklerini vermişlerdir.
  #9705317 :)
 25. 25.
  islamın gereği olarak arap milliyetçiliği yapmış arap devleti. cennette bile arapça konuşuyorlar biz üstün ırkız diye düşünmüş olmalılar, e adamlar haklı tabi. *
  islamın gereğini yapan devlettir.
  #9706173 :)