bugün 1805 başlık

eklemeli diller

 1. 77
  Bu dillerde isim ve fiil çekimleri ile yeni kelimelerin teşkilinde kök değişmez. Kökün önüne veya sonuna birtakım ekler getirilerek kelime yapımı veya çekimi gerçekleştirilir. Ural- Altay dilleri bu gruba girer. Türkçemiz sondan eklemeli bir dildir.
  #2482221
 2. 20
  sondan eklemeli olarak;
  türkçe.
  #2482258
 3. 33
  • Türkçe
  • Altay dilleri
  • Çoğu Ural dilleri
  • Moğolca
  • Japonca
  • Korece
  • Baskça
  • Çeçence
  • Abhazca
  • Gürcüce
  • Lazca
  • Farsça
  • Batı Çerkesçesi
  • Doğu Çerkesçesi
  • Karaayakça (Amerikan yerli dili)

  gibi dillerdir.
  #24277787
 4. 20
  (bkz: ekmeleddin)
  #24277790
 5. 00
  tek veya çok heceli kelime kökleri ile eklerin olduğu dillerdir.
  kelimelerden yeni kelimeler veya kelimelerin geçici halleri yapılırken köklere ekler eklenir.
  bu diller ön ekli veya son ekli olabilirler. yani eki bazen başa, bazen sona gelir.
  türkçe, macarca bu dillerdendir. türkçe son ekli eklemeli bir dildir.
  #24575847