ekberi erşad

  1. 1.
    osmanlı devlet'nde I.ahmet döneminde tahta çıkma sisteminde yapılan değişiklikle en yaşlı erkek hanedan üyesinin hükümdar olması anlayışının başlamasıdır.
    #4967824 :)