ekartman

  1. 1 1
    gözlük camı genişliği (büyüklüğü) anlamında kullanılır.
    #10764270