ekartman

  1. 1.
    gözlük camı genişliği (büyüklüğü) anlamında kullanılır.
    #10764270 :)