bugün 120 başlık

dunyevi

  1. 0 0
    dünyevi : Dünya ile ilgili, dünya işlerine ilişkin, uhrevi karşıtı.
    #172867
  2. 0 0
    (bkz: dünyevi zevkler)
    #438710