dunyevi

  1. 1.
    dünyevi : Dünya ile ilgili, dünya işlerine ilişkin, uhrevi karşıtı.
    #172867 :)
  2. 2.
    (bkz: dünyevi zevkler)
    #438710 :)