dud i muannid

  1. 0 0
    inatçı duman manasına gelen osmanlıca bir kelime.
    #3194625