bugün 2243 başlık

dogmatik

 1. 4 4
  içinde metafizik ve inançsal konular bulunan, bilimsel yaklaşımdan uzak, elle tutulamayan, gözle görülemeyen inanç, düşünce, fikir, öğreti.
  (bkz: dogmatik fikir)
  #336969
 2. 5 5
  sorgusuz
  #336970
 3. 2 2
  tek ve/ veya çok tanrılı tüm dinlerin söylemleri.
  #1793720
 4. 1 1
  bir düşünceyi/öğretiyi/olayı sorgusuz sualsiz kabul etme.
  #1997170
 5. 3 1
  tartışılmadan kabul edilen her şeydir.
  örneğin;
  (bkz: tanrı)
  (bkz: din)
  #2600076
 6. 1 1
  Kendisinin tartışılmadan doğru kabul edilmesini isteyen,iddialarının mutlak doğru olduğunu söyleyen,araştırmaya ve değiştirmeye elverişli olmayan kişiye veya sisteme denir.

  (bkz: skolastik düşünce)
  (bkz: kutsal kitaplar)

  Dogmatizmin karştı için (bkz: septisizm)
  #4455904
 7. 1 1
  deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları yadsıyarak kanılarını inanç öğretilerden çıkaran düşünce biçimi.
  #6575372