divan i hikmet

 1. 1.
  Ahmed Yesevi (d. ? - ö. 1166)' nin yazdığı/ yazdırdığı "hikmet" adlı şiirleri biraraya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitap.
  #1737088 :)
 2. 2.
  kitabın konusu Allah a ulaşmanın yolları, peygamber sevgisi, kıyamet gününün yaklaştığı hatırlatılırak dünya hayatından şikayet gibi konular işlenmiştir.
  #1737101 :)
 3. 3.
  1-yazarı ahmet yesevi'dir.
  2-ahmet yesevi türk edebiyatının ilk mutasavvuf şairidir.
  3-divan-ı hikmet konu itibarı ile yeni,şekil özellikleri itibarı ile eski şiir geleneğimizin bir devamıdır.
  4-kafiye düzeni aa,ba,ca...şeklindedir.
  5- nazım birimi dörtlüktür.
  6- hece vezni ile yazılmıştır.
  7- dil olarak hakaniye lehçesi kullanılmıştır.
  8-tasavvufididaktik bir eserdir.
  9-12 hece vezni ile yazılmıştır.
  10-dil olarak hakaniye lehçesi kullanılmıştır.
  11-nazım şekli islamiyetten önce görülen k oşuktur.
  12-içerik bakımından hazreti peygamberi, dört halifeyi ve o dönemi ele alan bir eserdir.
  #1971960 :)
 4. 4.
  Türkistan'ın büyük velisi Ahmed Yesevi 'nin (ölümü:1166) dile getirdiği "hikmet" adı verilen şiirlerini bir araya getiren şiir antolojisine verilen özel isimdir. Türk edebiyatı tarihinde "Divan-ı Hikmet"in önemi islâmiyet'ten sonraki Türk Edebiyatı'nın daha önce yazılan Kutadgu Biliğ'den sonraki bilinen en eski örneklerinden biri ve tasavvufi Türk edebiyatının ilk eseri oluşundan daha fazla Türk dünyasında meydana getirdiği tesirlere dayanır. ilk kez 12. yüzyılda kitap haline getirldiği düşünülen Divân-ı Hikmet önceleri yazma nüshalar şeklinde, daha sonraları ise taş basması tekniği ile çoğaltılmıştır.
  #2355919 :)

divan i hikmet ile alakalı başlıklar