bugün 681 başlık

denge profili

 1. 2 2
  akarsu aşındırması sonucu oluşan deniz seviyesine yakın iç bükey yatay profilidir. türkiye genç ülke olduğu için akarsuları henüz denge profiline ulaşmamıştır.
  #2693178
 2. 1 1
  denge profili, bir akarsuyun drenaj havzasında meydana gelerek akarsuya karışan yükü taşımaya yeterli gelecek bir akış eğimi sağlayan en az eğimdeki profildir.
  #3247341
 3. 3 1
  denge profili sadece akarsular için değil insanın yaşam evresi için de geçerlidir. deli taylar gibi zıplarken 18 yaşlarında debi en yüksek seviyededir ve hayat ağacını hızlı bir şekilde aşındırır. kişinin yapısına göre değişiklik gösterse de 35 yaşından sonra debi düşer. denge profiline ulaşılır.
  cahit sıtkı' nın dediği gibi '' nerde o şevk o heyecan // bu gülergüzlü adam ben değilim ''
  #3247402