değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail

 1. 1.
  fuzuli'nin divan edebiyatı'na kazandırdığı en güzel eserlerden gazelde geçen beyit.

  "değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
  bana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı"

  diyor ki,

  ben sana meyletmiş değildim, aklımı sen yok ettin;
  beni kınayan gafil seni görünce utanmaz mı?
  #6796396 :)
 2. 2.
  "Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı"

  "ben gamımı gizli gutardım, "sevgiliye aç" dediler,
  desem o vefasız acaba inanır mı inanmaz mı?"
  #7419816 :)