dar ı şura i bab ı ali

  1. 1 1
    osmanlı devletin'de idari ve bürokratik işlerle sorumluydular. (birinci mahmut zamanında).
    #7599586
  2. 0 0
    (bkz: II Mahmut Dönemi Islahatları)
    #16024399