bugün 1557 başlık

cok kulanilan ama anlami bilinmeyen kelimeler

 1. 33
  abes: saçma, anlamsız
  habis: adi, ahlaksız, alçak
  pespaye: adi, alçak, aşağılık, bayağı
  beis: eksiklik, aksaklık
  ebleh: ahmak, akılsız, aptal
  manifesto: bildirge, beyanat
  ifa: yapma, gerçekleştirme
  ihya: diriltme, canlandırma
  ifşa: açığa çıkarma.
  #4682568
 2. 1-1
  puşt
  hergele
  dallama
  #13351719
 3. 1-1
  (bkz: yavşak)
  #13351745
 4. 1-1
  (bkz: sikimsonik)
  #13351751
 5. 42
  puşt: eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk. farsçada arka anlamına gelir.

  dalyarak: budalalığı yüzünden her zaman densizlik eden (kimse).

  ibne: edilgin eş cinsel erkek, homoseksüel.

  hergele: binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü

  gavat: kadın pazarlayan kimse, kendi kadınını peşkeş çeken.

  dürzü: suriye nin havran bölgesinde ve lübnanın bazzı bölgelerinde yaşayan dürzi kabilesinden olan kimse. halk dilinde kadın satıcısı.

  deyyus: karısının veya kendisine çok yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman kimse.

  kevaşe: hoş, güzel, alımlı kadın

  dallama: aptal, enayi.

  dangalak: gereksiz konuşan kişi.

  yavşak: bit yavrusu,sirke.

  pezevenk: kapıda bekleyen adam.

  kaltak: üzeri meşin, hali vb. şeylerle kaplanmamiş olan eyerin tahta bölümü.
  #13351821
 6. 00
  (bkz: dumur)
  #13352052
 7. 00
  (bkz: yazık)
  #13352085
 8. 11
  trakanı s.kerim..

  (nereye koyduğumu bilmeden yürüyorum gibi)
  #13352087
 9. 11
  celse: celse kelimesi çok kullanılmasına rağmen anlamı tam olarak bilinmez. oturum demektir.

  (bkz: cülus)
  (bkz: meclis)
  #13352093
 10. 11
  g..tten bacak.
  #13352441