calinus

  1. 1.
    Eski greklerin en büyük hakimlerinden birisi. Hekimlik üzerine yazdığı eserler Arapçaya çevrilmiş ve islam dünyasını etkilemiştir.
    #5159250 :)
  2. 2.
    daha çok galenos adıyla anılır.
    #24313419 :)

calinus ile alakalı başlıklar