birinci elden kaynak

  1. 1.
    Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgudur.
    #15675436 :)