bir soz dedi canan ki keramet var icinde

 1. 1.
  Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde
  Dün geceye dâir bir işâret var içinde

  Meyhâne mukassî görünür taşradan amma
  Bir başka ferah başka letâfet var içinde

  Eyvah o üç çifte kayık aldı karârım
  Şarkı okuyup geçdi bir âfet var içinde

  Olmakda derûnunda hevâ âteş-i sûzân
  Nâyin diyebilmem ki ne hâlet var içinde

  Ey şûh Nedîmâ ile bir seyrin işitdik
  Tenhâca varup Göksu'ya işret var içinde

  nedim
  #2081447 :)