basiret

entry 13 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  bir şeyleri anlama, biçimlendirme, bilme, algılama becerisi.
  #275839 :)
 2. 2.
  arapça bir kelimedir. derin görüş, seziş, anlayış, insanın insanlık çapı anlamlarına gelir.
  #561696 :)
 3. 3.
  (bkz: basireti bağlanmak)
  #561699 :)
 4. 4.
  istanbul' da 1869 - 78 yılları arasında ali efendi tarafından yayımlanmış gazete.
  #584881 :)
 5. 5.
  basiret: doğru görüş, uzağı görüş, önceden görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü..*
  #1001601 :)
 6. 6.
  teknik bir terim olarak pratik akıl.
  ve aristoteles'e göre ise pratik akıl her şey için geçerli olanı yaşamın içinden çıkaran bir akıldır. 18 yy'da kant da bu konuda ısrar edecektir.
  #3093752 :)
 7. 7.
  bağlanmasıyla meşhur kelime.
  #3093973 :)
 8. 8.
  basiret kısaca tedbir demektir. Ama bu tedbir korkaklık, çekiniklik değildir. Bazı insanlar tedbirli olmayı geçmiş deneyimlerin acılarından dolayı abartırlar. abartılmış bir tedbir aşırı ketumluğu getirir. kendini risklere karşı kapayarak davranmanın sonu bir kazanç değildir. Bilakis kayıptır. Çünkü risksiz kazanç yoktur.
  #3361497 :)
 9. 9.
  gerçekleri yanılmadan görebilme yetisi, vizyon.
  #4533600 :)
 10. 10.
  Doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edebilmemizi sağlayan yeti.
  #9620265 :)
 11. 11.
  Kalp gözü. Olayların değerlendirilmesinde ilmi, dini ve ahlaki tutum. ilahi emirlere uygun hareket etmeyi hissetme melekesi.
  insanın iki yönü vardır: Beşeri, ilahi, baş gözü beşeri yönü temaşa ederken, basiret veya kalp gözü ilahi yönü müşahade eder. Allah'ın insana verdiği bir özellikle fert, dini emirlere uygun davrınır. Psikolojik yönden dengeyi temin eder.
  #14887650 :)
 12. 12.
  Ön görü.
  #23621112 :)
 13. 13.
  bir firma sahibinde mutlaka olması gereken özelliktir.
  #27000857 :)