bakı etkisi

  1. 1.
    bir yerin matematiksel konumuna bağlı olarak yıl boyunca dağların sabit bir yönünün güneş ışığı alması olayıdır. örneğin; türkiye kuzey yarım kürede ve de dönenceler dışında olduğu için dağların güneye bakan yamaçları bakı etkisinden yararlanır.
    #6471163 :)

bakı etkisi ile alakalı başlıklar