6

başkanlık sistemi

entry 1242 galeri 108 video 15 ses 1 iyilertrends
 1. 1218.
  yaşadığımız coğrafyadaki hızlı git gellere bu hıza yetişemeyecek bir sistemimiz olduğu görüşündeyim. Yine bölgenin ihtiyaçlarına göre ülkemize göre dizayn edilmiş bir başkanlık sistemi gerekiyordu nitekim oldu sayılır hale geldi. 16 nisanda hep beraber göreceğiz. Kesinlikle ülkemizin %100 ihtiyaç duyduğu bir şey başkanlık sistemi. Devlet işlerinin artık hızla karara bağlanması gerekiyor bu noktada çok önemli
  #36102527 :)
 2. 1219.
  Anlatacağım şeyi bir daha yaşamamak adına girmemiz gereken sistem. Meclis büyük bir yasa tasarısı oyluyor cumhurbaşkanlığına yollanıyor. Kaç madde var hatırlamıyorum 70 mi ne. ahmet necdet sezer bunu tek kalemde onaylamıyor geri gönderiyor. Böyle bir kafa mantık olabilir mi ? Tamamen inatlaşma üzerine kurulu bir sistem buna müsade ediyor. Suistimal edilmeye çok açık. Bunun önüne geçebilmek için devletin hızlı kararlar alabilmesi için başkanlık şart.
  #36109271 :)
 3. 1220.
  atatürk isteseydi başkanlık sistemini getiremez miydi?

  hadi bir irdeleyelim bakalım? kim karşı çıkardı? halk mı ya da atatürk mü? asla. seve seve onaylardı. asıl karşı çıkacak olanlar kendini gizleyen iki taraflı oynayan o günün hakim sınıfı ve aynı zamanda batıya biat etmeye dünden razı sözde aydınlar.

  dolayısıyla kıymetli ve kısacık ömrünü bunların hastalıklı komplekslerine harcamak yerine ülkeyi tekrardan ayağa kaldırmayı tercih etti.

  sayi, atatürk niye ülkeyi elitlere emanet etmek yerine millete ve gençliğe emanet etti? herhalde kastettiği gençlik popçu gençliği değildi.
  #36109418 :)
 4. 1221.
  kendisini denetleyen ve yargılayan bir sistem olacak Türkiyedeki başkanlık sistemi bu yüzden evet diyorum. Bundan daha fazla şeffaf olunamaz halka karşı. halk ve devletin daha iç içe olduğu söylenebilir.
  #36109450 :)
 5. 1222.
  Teklif Edilen Sistem, “Başkanlık Sistemi” mi?
  Bilindiği gibi bu Anayasa Değişikliği Teklifini hazırlayanlar, Türkiye’de bir “başkanlık sistemi” veya “Türk tipi bir başkanlık sistemi” kurmak arzusuyla yola çıktılar. Peki önerdikleri sistem bir “başkanlık sistemi” midir?
  Bu soruya cevap verebilmek için önce başkanlık sistemi ile parlâmenter sistem arasında ayrımın nasıl yapıldığı hakkında genel bir bilgi verelim: Anayasa hukukunun genel teorisinde, başkanlık sistemi ile parlâmenter sistem birbirinden üç aslî farkla ayrılır. Bu farklardan biri şudur: Başkanlık sisteminde, yasama ve yürütme organları birbirinden bağımsızdır; yasama organı, yürütme organını görevden alamaz; buna karşılık yürütme organı da yasama organının görevine son veremez; yani onun seçimlerini yenileyemez. Parlâmenter sistemde ise, yasama organı güvensizlik oyuyla istediği zaman yürütme organının sorumlu kanadı olan hükûmeti düşürebilir. Buna karşılık yürütme organı da yasama organını feshedebilir; yani onun seçimlerini yenileyebilir. Özetle başkanlık sistemi, yasama ve yürütme organlarının birbirlerinin görevlerine son veremedikleri, parlâmenter sistem ise bu organların birbirlerinin görevlerine karşılıklı olarak son verebildikleri sistemlerdir.
  Bu fark açısından 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifine bakılırsa, önerilen sistemin başkanlık sistemiyle uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığı görülür. Hatta önerilen sistem, başkanlık sisteminin tam tersi bir sistemdir. Açıkçası önerilen sistem, bu özellik bakımından, başkanlık sistemine değil, parlâmenter hükûmet sistemine benzemektedir. Şöyle:
  Bir kere, Değişiklik Teklifine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılacaktır (m.4). ikinci olarak, Değişiklik Teklifi, hem Cumhurbaşkanına ve hem de TBMM’ye seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi vermektedir (m.12). Değişiklik Teklifine göre, “seçimlerin yenilenmesi” demek, hem TBMM seçimlerinin, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi demektir. Yani Cumhurbaşkanı isterse kendi seçimlerini de yenilemek kaydıyla, TBMM’nin seçimlerini yenileyebilmekte, yani onun görevine son verebilmektedir. TBMM de, isterse, kendi seçimlerini de yenilemek kaydıyla, Cumhurbaşkanının seçimlerini yenileyebilmekte, yani onun görevine son verebilmektedir.
  Yasama ve yürütme organlarının birbirinin görevlerine son verebildiği bir sistemin “başkanlık sistemi” olduğu iddiası komik bir iddiadır. Başkanlık sistemi, sert bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Bu sistemde yasama ve yürütme organları birbirinden kesin çizgilerle ayrıdır. Bunlar birbirilerinin görevlerine son veremezler.
  Görüldüğü üzere, 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifinde önerilen sistem, yasama-yürütme ilişkileri bakımından başkanlık sistemine değil, parlâmenter hükûmet sistemine benzemektedir. Ancak ortada tuhaf bir parlâmenter sistem vardır. Tuhaflık iki bakımdandır: Bir kere, parlâmenter sistemde cumhurbaşkanından başka bir de başbakan bulunur. Oysa önerilen sistemde bir başbakan yoktur. Bu nedenle önerilen sisteme belki “başbakansız parlâmenter sistem” ismi verilebilir. ikinci olarak, teklif edilen sistemde yasama organı ancak üye tamsayısı beşte üç çoğunluğuyla Cumhurbaşkanının görevine son verebilmektedir. Oysa parlâmenter sistemde yasama organı yürütmeyi görevden alması için üye tamsayısının salt çoğunluğu yeterlidir. Kemal Gözler- Elvada kuvvetler ayrılığı, elvada anayasa
  #36109544 :)
 6. 1223.
  başlıbaşına garabet olması yanında omurgasız bir parti tarafından icra edilmesi nedeniyle bir kez daha hayır denilmesi gereken sistemdir.

  daha 1 hafta önce milliyetçilik nidaları atıyordunuz. hayırdır?

  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1369761/+
  #36109572 :)
 7. 1224.
  Ülkemizin koalisyon günlerini tekrar yaşamaması için %100 ihtiyacı olduğunu düşündüğüm sistem. Ülkede 14-15 yıldır çift başlılık yoktu, aynı hizmet anlayışı fikirler vardı bundan dolayı sıkıntı yaşamadık bu sistemde ama bundan sonrasını garanti edemeyiz, garanti etmek adına gerekli bir sistem
  #36111080 :)
 8. 1225.
  Devlet işleri hızlanacaktır. Bürokrasiyi zaman kaybettirmek için kullanan siyasetçiler var ülkemizde. Ülkenin 100 kolu varsa 1 koluda bürokrasidir. Yürümesine engel olmak için o bürokrasi kolunu sürekli kırıyorlar aksatma peşinde. O an hissedilmiyor ama bunlar toplandığında büyük sonuçlar doğurabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için başkanlık sistemi şart.
  #36111666 :)
 9. 1226.
  (bkz: rtelik sistemi)
  #36111681 :)
 10. 1227.
  Ayırıcı özelliği kuvvetler ayrılığı olan siyasal sistemdir.
  Kuvvetler ayrılığı yoksa başkanlık da olamaz.
  Adına başka bir şey demek lazım
  #36111683 :)
 11. 1228.
  Herşeyin tek kişinin iki dudağı arasında olacağı sisteme adam hala devlet işleri hızlanacak diyor.
  Be safım, gücün tek kişide olduğu, geri kalanın formaliteden olduğu ortamda hangi devletten bahsediyorsun?
  #36111714 :)
 12. 1229.
  istikrarlı,adil ve hızlı bir sistemdir. hem başkan adayı seçimleri hemde devlet sistemi olarak. Ayrıca bürokrasi suistimalinide önler. Bürokrasi yalanı 20yy dan kalma bana göre. Az laf çok iş yapmamız lazım ülke olarak. Devlet dairelerinin hızlanması giriş gelişme sonuç bölümünü aylarca değilde günler içinde çözmek her alanda katkı sağlayacaktır. Bu yüzden başkanlığa geçmeliyiz
  #36121257 :)
 13. 1230.
  O “Hayır”cılara sorsanız, “biz ancak ıslah edicileriz” derler..( burada güya bakara suresi 11. ayete atıfta bulunuyor) iyi bilin ki, böyle bir tercih Türkiye için tam biz bozgun olacaktır. abdurrahman dilipak'ın bugünkü yazısından bir parça. dini siyasete alet etmenin zirve noktası. kuran-ı kerim'de anayasaya evet dememiz gerektiği anlatılıyor. onlara göre durum bu.
  #36121375 :)
 14. 1231.
  ekonomik, siyasi politikaları ışık hızıyla işleyebileceğimiz sistem. ülke menfaatlerine yarayacak her kararın hızlı şekilde alınması lazım. Bürokrasi yalanıyla bunu suitsimal edip zaman uzatma peşindeler. Zaman uzatmak eğer başka bir ülke varsa karşımızda onu öne çıkartır.
  #36121488 :)
 15. 1232.
  hitler'in almanya'yı yönetirken kullandığı sistemdir.
  #36121506 :)
 16. 1233.
  adaleti yolunmuş tavuğa döndürenlerden adalet bekleyenleri ifşa etmiş sistemdir.

  türkiye'de an tibariyle yargıya güvensizlik oranı %75.

  ayağı bataklığa girmiş ülkeyi bataklıkta yüzdürelim diye fantazi kuranlar elbet destekleyebilir başkanlığı.
  #36121526 :)
 17. 1234.
  Devlet işlerinin hızlanacak olması en büyük artısı. Hızla işleyen bir bürokrasi gereksiz zaman kaybını önler. Aylarca kargo beklemek gibi bir şey bu. Alacağınız bir kararı aylarca neden bekleyesiniz. Ülke yönetiyorsunuz, bu tarz kararların erken verilip uygulanması lazım ki vatana millete katkı sağlasın. Başkanlık sistemide bunu getiriyor
  #36122745 :)
 18. 1235.
  saddam hüseyin'in ırak'ı mahvederken kullandığı sistemdir.

  devlet işleri o kadar hızlı oluyordu ki haçlılar iki dakikada koca ırak devletini ortadan kaldırdılar.
  #36122786 :)
 19. 1236.
  Hizli karar almak ile ovguler yagdirilmis sistem. Hizli karar almak devlet yonetimi icin felakettir. Kararin dogru olduguna hukmettik de hizli yerine getirilecek. Ulke yonetiliyor erdal bakkal degil.
  #36122787 :)
 20. 1237.
  Meclisin kaldırılacağını düşünüyor bu hayır oyu verecekler. Nerden okudunuz ya kaynak göstersenize ? Başkanlık sisteminde artık sadece meclis yasa tasarısı/önerge verebiliyor. Senin çıkarımında cumhurbaşkanı kendi kendine mi tasarı sunacak... Ey aklını öpeyim kardeşim.
  #36122788 :)
 21. 1238.
  bakmayın şu hayırcılara. başkan kendi kendine gelin güvey olmuyor. Başkanlık makamı denetlenebilir ve yargılanabilir bir makam haline geliyor. bunun anlamı şu. hükmün var yargıla paşam. Cesaret örneğidir bu. Yargılanmasından korkan kişiler dokunulmazlığına güvenir genelde. Bunun önünün açılmasına hayır diyorsanız bilemem tabi
  #36123025 :)
 22. 1239.
  çift kavramalı otomatik vites gibi işleyecek bir sistem bu başkanlık sistemi. Aksatma geri tepme yaşatmadan ülkeyi emin adımlarla ilerletecek. En dik yokuşta bile geri sektirmeyecek, bektirmeyecek bir sistem. Enerji tasarrufu sağlatan bir sistem olacak her anlamda. Bürokrasinin hız kazanması her alanda ülkeye olumlu yansıyacak
  #36123392 :)
 23. 1240.
  tutturmuşlar bürokrasi istiyoruz diye. Bürokrasi senin bildiğin kavramı taşımıyor artık. Zaman kaybı iskeleti üzerinde duran bir isim o kadar. Ülkemizde bir kaç çakal siyasetçi bunu iyi suistimal ediyor. Devlet işlerinde bürokrasi yalanına takılıyoruz sürekli. Aylarca bekletiliyor bir şey. Zamana kaybı ülke meselesi olduğunda önemlidir. Ülke meselesi zamanın ötesinde gitmelidir.
  #36128555 :)
 24. 1241.
  parlementer sistemde 5 kere darbe, 55 kere de darbe müteşebbisi oldu. nesi demokratikmis bu sistemin.

  hem 15 temmuzda başımıza bomba yağarken parlementer sistem yok muydu? ee o zaman? diyelim ki bu sistemi bugün öteledin, 50 yıl sonra gelecek. çektiğin çilelerde yanına kar kalacak.
  #36128874 :)
 25. 1242.
  halen bu ucubeyi başkanlık sistemi sananlar olduğu gibi örnek modellerden hangisine benzediğini teknik olarak izah getirmeyip yalan söyleyenler var.
  türk tipi başkanlık der şimdi her işleri milli zevat.

  bak abd örneğinden gidelim:
  obamacare denen sağlık yasasını kaldırmak için geçen hafta senatoda perşembe günü bir oylama vardı. sonra cuma 11:45 saatine ertelendi.

  ve şimdi bir süreliğine geri çekildi.

  peki neden?

  cumhuriyetçiler senatoda çoğunluklar. ama içlerinden bazılarını ikna edemiyorlar. bunun sebebi adamlara mantıklı gelmemesi veyahut başka bir gerekçe. bir irade ortaya koyabilen senatör/parlamenterler var.
  peki bu senatörler sizce trump denen adamın üzerlerine oynamasından çekinmiyor mu? çekinmemesi için ön seçim denen bir mekanizma var ve bizzat parti üyerinin seçimi ile eyalet senatörü oluyor.

  listeye adam sokmak veyahut seçilemeyecek sıradan adam sokmak tabirleri ortadan kalkıyor.

  sen daha bunu oturtamamış bir yapıdasın ve başkanlık sistemi diyorsun.

  bürokrasi ve başkanlık sistemi izahı getiren bir beyne ise edebilecek tek cümlem yok.
  #36128918 :)

Advertisement
Advertisement