başkanlık sistemi

entry 1112 galeri 79 video 12 ses 1 iyilertrends
 1. 1105.
  ancak federal devletlerde işe yarar. onun sebebi de yine denge denetleme mekanizmasıdır. federal yapılara başkan birçok konuda karışmadığı için yetkisi kısıtlı oluyor. örneğin trump gidip bilmem eyaletinin eğitim sistemine karışamaz. bir başka eyaletin belediyesine karışamaz. falanca eyaletin yaptıracağı hastanenin ihalesinden haberi bile olmaz. haberi olsa da söz hakkı yoktur. fedaratif yapıda olmayan ülkelere başkanlık sistemi hiçbir yarar sağlamaz. gelsin ve görün. aynı şeylerle uğraşıp duracağız. bunun yanında da başkanlık sistemi sebepli yeni problemler çıkacak.
  #35465425 :)
 2. 1106.
  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1312413/+
  #35467417 :)
 3. 1107.
  Son derece avam lisanı ve CHP denen habis ve köhne ideolojili partinin mesnetsiz spekülasyonlar ve kendini kürsüye zincirlemeler vs. gibi türlü oyunbazlıklarla manipüle etmeye çalıştığı, bir takım "rejim değişecek, tek adamlık gelecek..." hurafe vari söylemlerle muhalefet edilmeye çalışılan uygulanması için federal devlet olunmasına lüzum olmayan sistem.

  Laiklik hakiki tanımına 2002'den sonra girdi; şimdi cumhuriyet de hakiki hâlini bu anayasa değişikliği akabinde bulacak.

  2010 referandumunda CHP'nin yaptığı yaygaranın bir benzerini burada da görüyoruz.

  Ama tıpkı o zaman gibi izn-i ilahi ile halk başkanlığa evet diyecektir.

  Akp halka hitap ettiğini Biliyor ve devam etmekte kararlı; CHP de referanduma dayandığında kaybedeceğini biliyor ve türlü türlü manipülasyonlar ve demagoji ile daha Meclis ayağında engel olmaya çalışıyor.

  Menfi siyaset değil; müspet siyaset yürütün biraz. Vizyon koyun ortaya, proje üretin vs. Takılıp kalmışsınız 70-80 sene önce vefat eden bir adamın fikirlerine.

  Dünya değişiyor, bu ülkenin baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine inşaa edilmemiş ve edilemez. Çağa ayak uydurun artık, devleti de bu bağlamda gerici konuma sokmayın, bağnaz olmayın. Adam ölmüş, dünya belki 80-90 senelik sene zarfında 10 misli gelişme kaydetmiş bunlar daha hâlâ farklı alemde...

  Başkanlık hakkında daha sağlıklı fikir almak için:

  http://www.baskanligaevet...skanlik-sistemi-nedir.php
  #35467536 :)
 4. 1108.
  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1312422/+
  #35467612 :)
 5. 1109.
  islami başkanlık ile yönetilen gambiya şu anda 500 kişilik senegal ordusu tarafından işgal edilmekte. mesela bundan önce de başkanlık ile yönetilen ırak neredeyse kurşun atılmadan abd tarafından işgal edilmişti. gerçi başkanlık ile yönetilen ülkelerin çoğu 3. dünya ülkesi.

  erduvan sağ olsun 2. likten 3.lüğe yükselicez.
  #35469195 :)
 6. 1110.
  doğup büyüdüğüm, havasını soluduğum, suyu içip nimetlerinden faydalandığım ülkemden gitmemi sağlayacak sistemdir.
  #35469247 :)
 7. 1111.
  Bu adam şimdiye kadar ne yapmak istedi de yapamadı başkanlıkla neyi çözecek çözeceği şey kendini kurtarıp garantiye almak ve ülkeyi daha da uçuruma sürüklemek olacak.
  #35469596 :)
 8. 1112.
  hakkında bazı gerçeklerin bilinmesi hatta gözüne sokulması gereken sistemdir.
  başkanlık sistemiyle birlikte yeni anayasadaki bir madde değişikliğine dikkat çekmek isteyeceğim.

  --spoiler--

  Öncelikle şunu vurgulayalım; Anayasa'nın ilk dört maddesi ancak 123-126 maddeler ile anlam kazanmaktadır.

  Şimdi bu maddelere ve yapılan değişikliğe bakalım.

  10 ViLAYETi iÇiNE ALAN ÖZERK BÖLGE

  123. madde devlet teşkilâtının düzenlenmesini sağlayan bir maddedir ve şöyledir:

  “idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.”

  işte bu maddenin 3. fıkrası yapılan değişiklikle şu hale gelmiştir:

  “idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulur. Üst düzey kamu görevlilerin atamalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.”

  Böylece Cumhurbaşkanı, kararnameler ile devletin esas teşkilatını kurma yetkisine kavuşmuştur.

  126. maddenin mevcut hali ise şöyledir:

  “Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.”

  Değişiklikle madde şu hale gelmiştir:

  “Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilâtı kurulabilir. Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, görev ve yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.”

  Bu değişikliğin amacı, TBMM’de herhangi bir tartışmaya izin vermeden, devletin kurumsal yapısının bölgesel zeminde yeniden kurulması imkanını elde etmektir. Sözkonusu düzenlemeyle Erdoğan, Güneydoğu Anadolu’da 10 vilayeti içine alan bir özerk bölge oluşturabilecektir. Buna yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması kılıfını giydirmek hiç zor değildir. Esasen Hakan Fidan Oslo görüşmelerine katıldığı zaman kendi katılımından önce yapılan görüşmelerde yüzde 95 oranında uzlaşıldığını ifade etmiştir. ilk aşamada sözde üniter devlet modeli içinde yapılacak bu düzenleme daha sonra anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi ile federe bölgeye dönüşecektir.

  ümit özdağ.

  --spoiler--

  referandumda evet diyecekler bunu okusun neye evet dediğini iyi bilsin.
  sonra bu durum gerçekleştiğinde sahte gözyaşlarınızı sikerler.
  bakın bilmiyordum, haberim yoktu, kandırıldım gibi bahanelerin hiçbir şekilde geçerliliği olmayacak.
  en azından burdakiler gördü. neye evet dediğini gör, sonra ağlarsan ağzına yüzüne sıçıyım artık nediyim.
  #35471603 :)