bugün 2331 başlık

atipik psikoz

  1. 2 2
    özetle, tipik olmayan psikotik bir tablodur. paranoid bozukluk, şizofreni, şizofreniform bozukluk, kısa reaktif psikoz, şizoaffektif bozukluk gibi psikoz tanılarından herhangi birine dahil edilemeyen ve tanımlanmakta zorlanılan karmaşık psikotik vakalara verilen addır.
    #4765486
atipik psikoz ile alakalı başlıklar