bugün 451 başlık
Kapat

argüman

 1. 2 2
  dayanak, kanıt.
  #40061
 2. 0 0
  -bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı.
  -Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer.
  #311302
 3. 1 1
  (bkz: delil)
  #408863
 4. 1 1
  1.belli bir önerme ya da görüşü öne sürmek için oluşturulan birbirine bağlı bir dizi ifade.
  2. bağımsız değişken.
  #611438
 5. 1 1
  tartışmalarda isnat edilebilecek önceden kabul edilmiş önermeler dizisi.
  #611444
 6. 0 0
  dilimize "argument" kelimesinden girmiş kelime.
  #719569
 7. 0 0
  belgelerle sabit ve şahsıma ait şey olarak; (bkz: argumanlım)
  #6456226
 8. 0 0
  tartışmalar argümanlar üzerine olur. argümanın olmadığı tartışmaya laf salatası diyoruz.
  #8127222
 9. 0 0
  doğrulanılabilirlik olanağı olarak öne sürülen görüş.
  #14836128
 10. 0 0
  kullanmaya kasan sözlük yazarlarını çoğu zaman komik duruma düşüren kelime.
  #16084241
 11. 0 0
  Fr.(argument)
  en iyi "ortaya atılan iddaa" şeklinde tanımlanabilir. çünkü bu anlamda kullanılır.
  #20538011