arı madde

  1. 1.
    Tek cins tanecik (atom veya molekül) içeren ve belirli ayırt edici özellikleri olan madde. *
    #10526219 :)