anadolu defterdarı

 1. 1.
  anadolu eyaletinin mali işlerinin amiri, divan üyesidir.
  #7859994 :)
 2. 2.
  anadolu defterdarlarına on sekizinci yüzyıl başlarında şıkk-ı sani unvanı verilmiştir.
  #7860011 :)
 3. 3.
  üçüncü selim zamanında nizam-ı ceditin kurulmasıyla şıkk-ı sani defterdarı, nizam-ı cedit hazinesine memur oldu. bu makam da nizam-ı ceditle birlikte kaldırıldı.
  #7860023 :)