bugün 1141 başlık
Kapat

anadolu defterdarı

 1. 1 1
  anadolu eyaletinin mali işlerinin amiri, divan üyesidir.
  #7859994
 2. 1 1
  anadolu defterdarlarına on sekizinci yüzyıl başlarında şıkk-ı sani unvanı verilmiştir.
  #7860011
 3. 1 1
  üçüncü selim zamanında nizam-ı ceditin kurulmasıyla şıkk-ı sani defterdarı, nizam-ı cedit hazinesine memur oldu. bu makam da nizam-ı ceditle birlikte kaldırıldı.
  #7860023