şiiler ve sünniler arasındaki farklar

entry 14 galeri video 1 ses iyilertrends
 1. 1.
  2 mezhep arasındaki farklardır.
  ayrılık halifelik sorunu nedeniyle olmustur. her ikisinde de ümmeti imamlar yönetir. ama imamlık kurumunun şiiler de daha farklı bir yeri vardır. peygamberlik misyonunun mirascısı olan şii imam, hz muhammed in * aracılıgıyla gerceklesecek kutsal bir emare tasır. yani sünni imam bir şefken, şii imam ise bir ruhani liderdir.
  sünniler 4 halifeyi tanımakla birlikte sonradan gelen emevi, abbasi ve osmanlı halifeler itiraz etmemişlerdir. oysa şiilere göre; hz peygamber kendisinden sonra gelen müslümanlara imam olarak hz ali yi imam olarak tayin etmiştir ve halifelik onun soyunu tasımalıdır. * * *
  #1643728 :)
 2. 2.
  (bkz: Kerbela)
  #1643761 :)
 3. 3.
  farkın ne olduğundan çok nelere sebep olduğunu düşündüren, geçmişin günümüze yansıma hali.
  #1643866 :)
 4. 4.
  modern sekülarizasyon süreçleriyle beraber tamamen teoride kalan farklardır. sünniler ya da şiiler arasında fiiliyatta herhangi bir fark yoktur. tek fark dini ayinlerindedir.
  #1643911 :)
 5. 5.
  islam'ın Sünnîlik'ten sonra en yaygın ikinci mezhebi şiiliktir. Bu mezhebin mensuplarına Şiî denir. ayrıca sapık falan da değillerdir. şii de olsa sünni de olsa müslüman müslümandır.
  #2953186 :)
 6. 6.
  şii ler genelde öğle-ikindi ve akşam-yatsı namazlarını cem (birleştirerek) kılarlarken sunni lerde ise bu durum şartlara bağlıdır. özellikle hanefiler hacc dışında namazların cem edilmesini uygun görmez.
  #4222104 :)
 7. 7.
  sünnet ve bidat'ın arasındaki farklardır.
  #4222124 :)
 8. 8.
  halen tartışılan ve Malesef ki Türk Milleti içinde ayrılık yaratan farklardır.Bin yılı aşkın zaman önce Arapların siyasi olaylar yüzünden birbirlerini öldürmeleri,Hasan hüseyin efendilerimizi katletmeleri araplarda kan davasına dönüşmüş ve bu Osmanlı zamanında da Şah ismail yavuz kapışması içinde siyasi bir hamle olarak kullanılmış ve Türk milletine iyice yerleşmiştir.

  Oysa ki Türk Milletinin Sünnisi de Şiisi de Hasan,Hüseyin efendilerimizi kutsal ve değerli kabul ederler.Sünni Araplar Yezit muaviye ismini alabilirken Sünni türkler Yeziti her daim lanetlerler.

  Aradaki birkaç dini görüş farklılığı ise insanların yüreğindekine karışmak olacağından geçmiş ve günümüz türk töresinde hiçbir zaman ayrılık olarak yer bulmamalıdır. 3 vakit namaz kılan da 5 vakit namaz kılan da Cem yapanda Aynı Allah'a tapmakta,aynı allahtan ve peygamberden şefaat istemektedir.

  Kaldı ki farklı yaradanlardan bile şefaat isteseler bizleri birleştiren nokta Şii sünni alevi olmamız değil türk olmamızdır.Günümüzde zamanında barbarlık yapan arapların kan davalarını gütmek aklı selim hiçbir Türkün yapacağı şey değildir.

  ek: Şiiliğe sapık Mehzep diyenler, Şii Türklerin yani Azerbaycan güney azerbaycan ve Türkiyedeki Türklerin artı olarak Türklük bilincine sahip Tüm Türklerin doğrudan tecavüzüne uğramış ki şiilere sapık der herhalde.
  #4222342 :)
 9. 9.
  sunnilikte namaz 5 vakit iken şiilikte 3 vakittir. sunniler ramazan orucu tutar şiiler muharrem orucu tutar. ayrıca şiiler halife olarak hz ebubekir, hz ömer ve hz osman ı tanımazlar ve halife olarak hz ali ve soyundan olanları tanır. sunnilik islam aleminin çoğunu oluştururken şiilik safevilerden miras olarak farslara, azerilere ve türkmenlere ( türkiye de ki alevilere ) miras kalmıştır. aleviler şiiliğin türk versiyonudur. biraz daha ılımlıdır. bazı kaynaklara göre başlı başına mezhep olarak kabul edilsede ibadet şekilleri ve on iki imam geleneğine göre şiiliğin içinde bir mezheptir. aynı sunnilikte ki hanefi, şafii ayrımı gibi.
  #8662571 :)
 10. 10.
  Biri islamiyette belirtileni yapıyor(5 vakit namaz,ramazan oruç),digeri kendine göre yontmuştur(3 vakit namaz,muharrem orucu)
  #8662752 :)
 11. 11.
  yok edilmesi gereken ama bizim boyumuzu aşan farklardır.
  #17666650 :)
 12. 12.
  muhareem orucunu aleviler tutar. şiiler ramazan orucu tutar. daha bunu bilmeden entry giren gerzeklerin ne denli bilgi sahibi olduğu ortada.
  şii ve sünniler arasında ki en büyük farklardan biri şii devletlerde alkol alışı satışı kesinlikle yasaktır. sünni devletlerde alkol satışı saat 22:00'a kadar devam etmektedir.
  #22681368 :)
 13. 13.
  hak ve batıl arasındaki farlardır. Birisi anti emperyalist olup ülkelerine amerikan üssü kurdurmazken diğeri amerika ve israil'i müttefik kabul eder. Biri ali ne tarafa dönerse hakda o tarafa döner hadisine uyarak hz ali tarafında dururken diğeri sonradan sözde müslüman muaviye tarafında durur. Biri kuran'da belirtildiği gibi beş vakit namazı üç defada kılarken diğeri emevi hadislerini örnek göstererek beş defada kılar. Birisi hakkın tek olduğuna inanırken diğeri dört olduğuna inanır ve bu dört hak bir araya gelip midye Kadar küçük bir hayvanın bile helal veya haram olduğunu çözemez. Biri namaZda elleri serbest bırakırken diğeri mecusilerin büyükleri karşısında yaptığı eylemi örnek alarak kollar bağlı şekilde kılarlar. Biri abdestte kuran'ın emrettiği gibi ayaklarına mesh ederler diğeri kuran'ı kendilerine göre yorumlayarak yıkarlar. Vb farklardır.
  #22681700 :)
 14. 14.
  neden tartışılıyor olduğunu anlamadığım farklardır.

  iki mezhep de günün sonunda aynı tanrı ya inanmaktadır.ve inanılan kitapta "herkesin dini kendinedir" demektedir. o halde aynı tanrı ya inanan bir başka kişinin inancını uygulama tarzını yermek kimin haddine düşmektedir?
  #22681739 :)

şiiler ve sünniler arasındaki farklar ile alakalı başlıklar