bugün 1762 başlık

çocuk dili

  1. 2 0
    çocukların her türlü imla kuralları, telaffuzdan uzak olarak kullandıkları dildir. bu dil kulağa hoş gelir, zamanla düzelir, olması gerektiği gibi olur. bu dile ait bazı kelimeler:
    agu: naber.
    bu: su.
    atta: gezme.
    babba: baba.
    memme: meme.
    mamma: mama.
    paylanço: palyaço.
    şipa: sıpa.
    kuju: kuzu.
    kafet: kıyafet.
    #258983
  2. 3 3
    *Kızların da * erkekleri * çileden çıkartacak şekilde konuşmaya büründükleri dil.
    #258987
  3. 1 -1
    sucuk = mucuk
    #258993
  4. 4 2
    dedak= tatlı
    toplomla= kaplumbağa
    gımbıcı elik= kiraz
    atta=gezmek
    babba=ayakkabı
    gaga=yumurta
    guguk=tavuk
    bum=su
    pisi=kedi
    havhav=köpek
    #259011
  5. 1 -1
    babi=babanne
    abakuş=asansör
    sangalos=salyangos
    #259106
  6. 1 -1
    büyükaaaaa= büyükanne
    ikindaaaaa= sevinç nidası
    koyea= meyve suyu
    peet= çorap
    #259146
  7. 2 0
    fudidi: su **
    #259155
  8. 1 -1
    u=su
    du=su
    dottuş=kokmuş
    layla=yayla
    raaaaaadiyo=radyo
    porkatal=portakal
    kipat=kitap
    #259159
  9. 1 -1
    ayakkabı : abalatta
    yumurta : mınarta
    su : bu
    kedi : pispis
    #760303
  10. 1 1
    mumuyta = yumurta
    #760868
  11. 0 0
    domdomta -yumurta
    dotomes - domates
    fu - su
    portatal - portakal
    ayı - dayı
    #760941
  12. 1 -1
    gördüğü nesnelere abidik gubidik anlamlar yüklenen çocuğun ilerki dönemlerde,koca adam oldun su isteyince uuu,gezmeye giderken adda denir mi diye azar işitip arada kalmanın psikolojik ezikliğini yaşayan ergen-çocuk karmaşasının yarattığı dildir.
    #2982910
  13. 0 0
    sinek - inek
    patates - papates
    #10102455