bugün 2297 başlık

yeni dünya düzeni

  1. 1614
    dördüncü boyuttaki sürüngenimsi ırkın negatif beyin yıkayıcılarının etkisi ve kontrolü altında, tüm insan ırkının bir piramit yapısı içerisinde hapsedilmesi düşüncesidir. bunlar piramidin en tepesindeki seçkin sınıf olarak bilinen insan komitesini kontrol ediyorlar. onlar da, politikada, bankacılıkta, sanayide, ticarette, medyada, orduda vb. esas ulusal ve global kararları veren şebekenin alt seviyelerinde bulunanları kontrol ederler. sürüngenimsi ırk seçkin sınıfı, seçkin sınıf illuminati şebekesini, illuminati şebekesi de dünyayı kontrol eder. her alt seviye, üst seviyedekinin bildiğini bilmez ve hiçbir seviye de sürüngenimsi ırkın bildiğini bilmez. kısacası; çoğu insanın neyin parçası ve esas hedefin ne olduğunu bilmediği bir beyin yıkayıcı/kontrol edici cenneti.
    #7636159